Koronarokotukset alkoivat viime vuoden lopulla. Kuva: Lehtikuva

Kuka saa antaa koronarokotteen?

Olen sairaanhoitaja. Saanko rokottaa? Mitä vaatimuksia liittyy koronarokotteen antamiseen?

Rokotteen saa antaa pistoksena vain lääkäri tai lääkärin valvonnassa asianmukaisen koulutuksen saanut terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, kätilö tai sairaanhoitajana laillistettu ensihoitaja. Nykyinen rokotusasetus tuli voimaan vuonna 2017. Asetuksessa on säädetty, mitkä ammattiryhmät saavat rokottaa.

Kun kyse on koronarokotuksista, niin Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen (THL) mukaan rokotustoiminnasta vastaavan lääkärin ja rokottajien on perehdyttävä koronavirusrokotuksiin. Rokottajalla tulee olla riittävät tiedot koronavirustaudista ja eri koronavirusrokotteista ja niiden käytöstä. Häneltä vaaditaan taidot rokottamiseen, asiakkaan ohjaamiseen ja neuvontaan.

Mainos (teksti jatkuu alla)
Mainos

Lääkärin valvonta ei välttämättä tarkoita konkreettista läsnäoloa rokotushetkellä, mutta lääkäri on vastuussa siitä, että rokottajalla on asianmukainen koulutus ja ajantasainen ammattitaito. Lisäksi pitää olla asianmukainen välineistö sekä rokottamiseen että rokotuskomplikaatioiden hoitamiseen.

Rokotukset on kirjattava rakenteisessa muodossa sellaiseen potilastietojärjestelmään, josta tieto voidaan poimia valtakunnalliseen rokotusrekisteriin osana Hoitoilmoitusjärjestelmää (Hilmo). Annetut rokotukset on merkittävä potilasasiakirjaan joko rokotusten seurantalomakkeelle tai vastaavaan kohtaan sähköisessä tietojärjestelmässä. Rokotustapahtuma pitää tilastoida käynniksi potilastietojärjestelmään. Annetut rokotukset on hyvä merkitä myös rokotettavalle annettavaan terveyskorttiin, kansainväliseen rokotuskorttiin tai lapsuusiän terveyskorttiin.

Sairaanhoitajat tarvitsevat rokottamiseen kirjallisen luvan. Rokotusosaamiseksi ei riitä, että rokottaja osaa antaa lääkkeen injektiona. Toimintayksikössä on varmistettava, että rokottajalla on tehtävän edellyttämä teoreettinen osaaminen. Lisäksi sairaanhoitajan on suoritettava työyksikössä näytöt eri rokottamistekniikoista hyväksyttävästi. Rokottamisen näytön ottaa vastaan kokenut rokottamisluvallinen laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Näin ohjeistaa THL:n Turvallinen lääkehoito -opas

Sairaanhoitajaopiskelijat suorittavat ammattikorkeakoulussa valtakunnallisen rokotusosaamisen teoriakokonaisuuden. Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus koostuu kahdesta opintojaksosta, joista voi suorittaa molemmat tai vain toisen: rokotusosaamisen perusteet ja rokotusosaamisen syventäminen. Jos kokonaisuutta ei ole suorittanut opiskelujen aikana, sen voi suorittaa maksullisena, verkossa toteutettavana täydennyskoulutuksena. Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden suorittaminen toimii näyttönä teoreettisesta osaamisesta. Työelämässä rokottaminen luetaan vaativan lääkehoidon toteuttamiseksi. Opiskelija voi rokottaa vain rokotusluvallisen ammattihenkilön välittömässä valvonnassa.

Rokottajan on osattava antaa rokottamiseen liittyviä ohjeita. Hänen on myös pystyttävä keskustelemaan rokottamiseen liittyvistä asioista rokotettavan tai hänen vanhempansa kanssa. Tarvittaessa rokottajan pitää pystyä kertomaan, mitä rokottamattomuus tarkoittaa yksilö- ja väestötasolla.

Rokottajan on aina ennen rokottamista tarkistettava, että rokotus on tarpeellinen ja että esteitä rokotteen antamiselle ei ole. Rokottajan on osattava tunnistaa ne tilanteet, joissa tulee konsultoida esimerkiksi toimipisteen rokotusvastuulääkäriä.

Lisää tietoa

Usein kysyttyjä kysymyksiä koronarokotteesta.

Mainos
Mainos