Kuka saa vastaanottaa työpaikalla lääkeosaamisen näytön?

Kuvateksti
Kokenut lääkehoidon osaaja on ammattihenkilö, joka on tehnyt lääkehoitoa kolme vuotta viimeisten viiden vuoden aikana. Kuva: Jaakko Martikainen

Työpaikallamme on epäselvää vastuista. Kuka saa vastaanottaa lääkeosaamisen näytön?

Lääkehoidon näytön voi vastaanottaa kokenut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka toteuttaa lääkehoitoa. Laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä ovat esimerkiksi sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö.
Turvallinen lääkehoito -oppaan (THL) mukaan kokeneena voidaan pitää ammattihenkilöä, joka on viimeisen viiden vuoden aikana toiminut vähintään kolme vuotta kyseisellä tehtäväalueella.

Julkaistu Tehy-lehdessä 9/2020.