Hoitosuositusten vieminen käytäntöön vaatii sitkeää työtä. Kuntoutussuositusten käyttöönottoon on nyt tehty uusia oppimateriaaleja. Kuva: Ari Korkala

Kuntoutus osana Käypä hoito -suosituksia – apua arkeen uusista toimintamalleista

Kuntoutus oli pitkään paitsiossa Käypä hoito -suosituksissa. Duodecim ja Kela ovat luoneet malleja, jotka auttavat ammattilaisia ja organisaatioita viemään kuntoutusta koskevia suosituksia käytäntöön.

Kuntoutusta käsiteltiin Käypä hoito -suosituksissa pitkään puutteellisesti. Viime vuosina kuntoutuksen ja toimintakyvyn huomioiminen on otettu normaaliksi osaksi suositusten laatimista. Kuntoutusta käsitellään yhdenvertaisesti sairauksien ehkäisyn, diagnostiikan ja hoidon kanssa.

– Kuntoutuksen aseman takia tämä on merkityksellinen asia. Vaikka kuntoutuksen vaikuttavuudesta on ollut tutkittua tietoa, se puuttui pitkään Käypä hoito -suosituksista. Asian saamiseksi kuntoon on tehty paljon työtä, sanoo kuntoutusalan asiantuntija Outi Töytäri Tehystä.

Mainos (teksti jatkuu alla)
Mainos

Duodecim ja Kela ovat muun muassa luoneet hoitoketjukuvaukset viiteen suositukseen: alaselkäkipuihin, olkapään jännevaivoihin, syömishäiriöihin sekä kivun ja ADHD:n hoitoon. Näin varmistetaan systemaattinen kuntoutus. Esimerkiksi alaselkäkipujen ja olkapään jännevaivojen hoitoketjua työstettiin yhdessä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa.

Potilaille suunnattuja suosituksen tiivistelmiä kehitettiin yhteistyössä muun muassa kansalaisjärjestöjen kanssa.

– Haasteena on edelleen se, miten suositukset saadaan osaksi arjen työtä. Yksilöllisten asiakassuunnitelmien pitää perustua tutkittuun tietoon ja hyviin käytäntöihin. Käypä hoito -suositukset ja kuntoutusalan ammattilaisten osaaminen on otettava suunnitelmia tehdessä käyttöön, Töytäri sanoo.

Kaikkiaan 22 suosituksen soveltamisen tueksi on luotu potilasohjeita, videoita ja muita oppimateriaaleja.

 

Mainos
Mainos