Kuntoutus osana Käypä hoito -suosituksia – apua arkeen uusista toimintamalleista

Kuntoutus oli pitkään paitsiossa Käypä hoito -suosituksissa. Duodecim ja Kela ovat luoneet malleja, jotka auttavat ammattilaisia ja organisaatioita viemään kuntoutusta koskevia suosituksia käytäntöön.

Kuvateksti
Hoitosuositusten vieminen käytäntöön vaatii sitkeää työtä. Kuntoutussuositusten käyttöönottoon on nyt tehty uusia oppimateriaaleja. Kuva: Ari Korkala

Kuntoutusta käsiteltiin Käypä hoito -suosituksissa pitkään puutteellisesti. Viime vuosina kuntoutuksen ja toimintakyvyn huomioiminen on otettu normaaliksi osaksi suositusten laatimista. Kuntoutusta käsitellään yhdenvertaisesti sairauksien ehkäisyn, diagnostiikan ja hoidon kanssa.

– Kuntoutuksen aseman takia tämä on merkityksellinen asia. Vaikka kuntoutuksen vaikuttavuudesta on ollut tutkittua tietoa, se puuttui pitkään Käypä hoito -suosituksista. Asian saamiseksi kuntoon on tehty paljon työtä, sanoo kuntoutusalan asiantuntija Outi Töytäri Tehystä.

Duodecim ja Kela ovat muun muassa luoneet hoitoketjukuvaukset viiteen suositukseen: alaselkäkipuihin, olkapään jännevaivoihin, syömishäiriöihin sekä kivun ja ADHD:n hoitoon. Näin varmistetaan systemaattinen kuntoutus. Esimerkiksi alaselkäkipujen ja olkapään jännevaivojen hoitoketjua työstettiin yhdessä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa.

Potilaille suunnattuja suosituksen tiivistelmiä kehitettiin yhteistyössä muun muassa kansalaisjärjestöjen kanssa.

– Haasteena on edelleen se, miten suositukset saadaan osaksi arjen työtä. Yksilöllisten asiakassuunnitelmien pitää perustua tutkittuun tietoon ja hyviin käytäntöihin. Käypä hoito -suositukset ja kuntoutusalan ammattilaisten osaaminen on otettava suunnitelmia tehdessä käyttöön, Töytäri sanoo.

Kaikkiaan 22 suosituksen soveltamisen tueksi on luotu potilasohjeita, videoita ja muita oppimateriaaleja.