Lääkelaskuissa riittää petrattavaa

Lääkehoidon opetusta on kehitettävä, sanoo aiheesta väitöstutkimuksen tehnyt Virpi Sulosaari.

Kuvateksti
Lääkelaskut pitäisi mennä 100-prosenttisesti oikein. Kuva iStock.

Sairaanhoitajaopiskelijat laskivat lääkelaskuista 74 prosenttia täysin oikein. Lääkehoidon teoreettisessa tietotestissä vastaava lukema oli 72 prosenttia. Annetuissa potilastapauksissa 57 prosenttia valitsi parhaan mahdollisen toimintatavan. Mitä mieltä olet tuloksista?

Tulokset ovat kohtuullisen hyvät kansainvälisiin tutkimuksiin verrattuna. Lääkelaskennan osaaminen ei toki vastaa tavoitetasoa, sillä vastausten pitäisi olla 100-prosenttisesti oikein. 

Mainitset väitöstutkimuksessasi, että lääkehoidon opetuksen tulisi vastata yhteiskunnan tarpeisiin. Mitä nämä tarpeet ovat?

Ikääntyvien ja erilaisten erityisryhmien lääkehoitoon pitäisi kiinnittää huomiota.

Sairaanhoitajien pitäisi pystyä opastamaan ihmisiä itsehoitolääkkeiden sekä erilaisten luontaislääkkeiden ja kasvirohdosvalmisteiden järkevässä käytössä. Niiden käyttö lisääntyy koko ajan, ja ne heijastuvat joskus ei-toivotulla tavalla potilaan kokonaislääkitykseen.

Laajavastuisen sairaanhoitajan tehtävänkuva edellyttää erittäin vahvaa kliinistä osaamista, johon myös lääkehoito kuuluu.

Miten lääkehoidon opetusta pitäisi kehittää?

Lääkehoito-opetuksen sisällöstä ja laajuudesta tulisi laatia kansallinen suositus. Nyt opetuksen laajuus vaihtelee. Sisällön pitää vastata työelämän tarpeisiin.

Lisäksi pitäisi kehittää valtakunnallinen koe, jonka avulla voidaan varmistaa, että opiskelija on valmistuessaan kerrannut lääkehoidon keskeiset ydinsisällöt.

Ammattikorkeakoulukentän olisi hyvä pohtia, kuinka opetuksessa voitaisiin tukea opiskelijan itsesäätelyä oppimisessa ja tunnistaa opiskelijat, joilla on siinä vaikeuksia. Opintojen alkuvaiheessa aikaisempi opintomenestys oli yhteydessä lääkehoidon osaamiseen, mutta loppuvaiheessa osaamiseen vaikutti opiskelumotivaatio sekä opiskelijan kyky säädellä oppimistaan.

Virpi Sulosaaren väitöstutkimus sairaanhoitajien lääkehoidon osaamisesta.

Teksti Ulla Ojala