Lähihoitaja, harkitsetko opintoja ammatti­korkeassa?

Kirjoittaminen korostuu ammattikorkeakoulussa.

Kuvateksti
Kuva: iStock

Lähihoitajat eivät tee opinnoissaan kirjallista päättötyötä, vaan osoittavat osaamisensa 4–5 näytöllä aidoissa työelämän tilanteissa. Ammattikorkeakoulussa kirjoitustaidon merkitys kasvaa, sillä opintoihin kuuluu opinnäytetyö ja muutenkin runsaasti kirjallisia tehtäviä. Opinnäytteen voi tehdä kuitenkin myös toiminnallisena.

Lähihoitajaopinnoissa jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen aluksi oma yksilöllinen opiskelupolku HOKS eli henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma. Siihen kirjataan, mitä taitoja opiskelijalla jo on ja mitä taitoja hänen pitää hankkia lisää saavuttaakseen tutkinnon tavoitteet. Kunkin opiskelijan yleissivistävän opiskelun tarve ja laajuus selvitetään HOKSia laadittaessa.

Opinto-ohjaus auttaa lähihoitajaopiskelijaa rakentamaan kokonaisuuden tarvittaessa niin, että se tukee jatko-opintoja ammattikorkeakoulussa. Opiskelija pystyy halutessaan suorittamaan esimerkiksi lukio- tai kieliopintoja.

Lähihoitajaopiskelijan yleissivistävät opinnot kulkevat nimellä yhteiset tutkinnon osat eli ”ytot”. Yleissivistäviä opintoja ovat vuorovaikutukseen ja viestintään liittyvät opintosisällöt eli äidinkieli, ruotsi ja vieraat kielet sekä matemaattis-luonnontieteelliset aiheet.

Lisäksi yleissivistävissä opinnoissa käsitellään yhteiskuntaan ja työelämäosaamiseen sekä kestävään kehitykseen ja opiskelijan omaan hyvinvointiin ja terveyteen keskittyviä aiheita.

Joissakin oppilaitoksissa yhteisiä tutkinnon osia sulautetaan osaksi ammatillisia opintoja. Matematiikassa lasketaan lääkelaskuja, fysiikassa pohditaan kitkan merkitystä potilassiirroissa ja kielissä opiskellaan ammattisanastoa.

Ammattikorkeakoulun suorittamista lähihoitajatutkinnon pohjalta ei ole juurikaan tutkittu. Myöskään sitä ei tarkkaan tiedetä, kuinka moni sote-alan amk-opiskelijoista on lähihoitaja. Heitä arvioidaan olevan noin viidennes.

Asiantuntijoina koulutuspoliittinen asiantuntija Kirsi Coco Tehystä, opetusneuvos Ilmari Hyvönen opetus- ja kulttuuriministeriöstä, opetusneuvos Soila Nordström Opetushallituksesta ja koulutuspäällikkö Erja Raussi Taitotalosta.

 

Harkitsetko opintoja ammatti­korkeassa?

  • Jos suunnittelet jatko-opintoja jo lähihoitajaksi opiskelemisen aikana, kerro se opinto-ohjaajalle. Tavoite otetaan huomioon henkilökohtaisessa suunnitelmassasi. Panosta opintojen yleis­sivistäviin osiin. Ne tukevat jatko-opiskeluvalmiuksia.
  • Kokeile ”maistelukurs­seja”, joita jotkin ammattikorkeakoulut järjestävät ammattiopiskelijoille.
  • Opiskele avoimessa amk:ssa. Kun olet suorit­tanut riittävän määrän opintoja, voit hakea väylähaussa varsinaiseksi opiskelijaksi.
  • Hyödynnä opintojen ohjausta.
  • Luota itseesi ja pohjakoulutukseesi. Tunnista osaamisesi vahvuudet ja kehittämisen kohteet.
  • Hyödynnä lähihoitajaosaamisesi. Voit esimerkiksi valita toiminnallisen lopputyöaiheen.
  • Hae amk:hon yhteishaussa. Valinta tehdään joko pääsykokeella tai todistuksella.

Neuvoja antoivat opinto-ohjaaja Sari Kallio-Kökkö Turun amk:sta, koulutuspoliittinen asiantuntija Kirsi Coco Tehystä, opetusneuvos Soila Nordström Opetushallituksesta ja koulutuspäällikkö Erja Raussi Taitotalosta.

Julkaistu Tehy-lehdessä 2/2021.