Liittyvätkö kadonneet lomapäivät sairauteeni?

Kuvateksti
Sairausloma-aika lasketaan työssäolon veroiseksi siltä ajalta, kun työntekijällä on ollut ehdoton oikeus palkkaan. Kuva: iStock

Olin sairauslomalla vakavan sairauden vuoksi useita kuukausia.­ Lomatoivomusta tehdessäni huomasin, että vuosilomastani on kadonnut viisi päivää. Liittyykö kato sairauslomaani?

Todennäköisesti liittyy. Lähtökohtaisesti vuosilomapäiviä kertyy sellaisilta kuukausilta, jolloin olet ollut työssä. Jotta kuukaudelta kertyisi vuosilomapäiviä on työtä tehtävä vähintään 35 työtuntia tai 14 työpäivää. Lisäksi palvelussuhteen on pitänyt kestää vähintään 16 kalenteripäivää. Jos et ole työssä, täytyy tarkastella, määritteleekö työehtosopimus kyseisen ajan työssäolon veroiseksi ajaksi.

Sairausloma-aika lasketaan työssäolon veroiseksi siltä ajalta, kun työntekijällä on ollut ehdoton oikeus palkkaan. Jos palvelussuhde on jatkunut ennen sairausloman alkua vähintään 60 kalenteripäivää, työntekijä saa sairausloma-ajalta varsinaista palkkaa 60 kalenteripäivältä. Seuraavilta 120 kalenteripäivältä maksetaan kaksi kolmasosaa varsinaisesta palkasta. Varsinaista tai osittaista sairausajan palkkaa maksetaan siis 180 kalenteripäivältä. Tämä on se aika, joka luetaan työssäolon veroiseksi, kun tarkastellaan vuosilomakuukausien täyttymistä.

KVTESissä on lisäksi sovittu, että muun työvapaan ajalta katsotaan työssäolon veroiseksi ajaksi enintään 30 kalenteripäivää lomanmääräytymisvuoden aikana. Tällaiseksi muuksi työvapaaksi katsotaan myös ne sairauslomapäivät, jotka ylittävät 180 kalenteripäivää ja joiden ajalta työnantaja ei siis maksa palkkaa. Kun myös nämä 30 päivää on käytetty, sairausloma-aikaa ei katsota työssäolon veroiseksi.

Jos täydelle lomanmääräytymiskuukaudelle asetettu 14 työssäolopäivän ehto ei täyty, vuosilomapäivien määrä vähenee. Esimerkiksi: jos työntekijällä on kertynyt työsuhteen pituuden puolesta 38 vuosilomapäivää, mutta lomanmääräytymiskuukaudet jäävät yhteentoista, vuosilomapäivien määrä tippuu 33:een.

Julkaistu Tehy-lehdessä 6-7/2017