Lukijalta: Pillerit eivät auta päihdeongelmaan

Päihderiippuvaisille tarjotaan vain näennäishoitoa, kirjoittaa päihdeäitejä hoitava Christa Ahonen.

Kuvateksti
Kuva Annika Rauhala

Olen huolissani päihdetyön tulevaisuudesta. Työskentelen päihdehoidossa raskaana olevien ja pikkulapsiperheiden parissa. Säästöt huolestuttavat. Kuntoutusjaksot ovat lyhyitä ja niillä pyritään vain tekohengittämään päihdeongelmaisia ja heidän läheisiään.

Nyt näkyy ennaltaehkäisevän työn vähäisyys ja asennemuutos päihteidenkäyttöön. Toivonkin, että ymmärrettäisiin, mitkä hyödyt voitaisiin saada, kun päihdetyö tuotaisiin osaksi peruspalveluita ja ennaltaehkäisyä lisättäisiin.

Päihdehoito tarvitsee osaavaa, koulutettua henkilökuntaa ja rohkeutta. Vaikka työ on hidasta ja aikaa vievää, vaikutukset ovat erittäin suuret. Näen työssäni, että pienten lasten vanhempien eteen tehtävä työ antaa lapsille mahdollisuuden ja vaikuttaa aikuisuuteen saakka.

Päihteiden väärinkäytön vaikutukset ovat moninkertaiset. Lähiympäristö ja läheiset, monesti vielä näiden läheisten lähipiiri joutuu kokemaan ja kantamaan kertautuvia seurauksia. Kansanterveydelliset kustannukset ovat valtavat.

Sen sijaan että päihteille vain alistutaan ja hoidetaan pelkkiä seurauksia, olisi järkevää paneutua itse ongelmaan ja tuoda väliintuloja perusterveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen. Sijoittaa rahaa ennakoivaan työhön ja asian oikeaan hoitoon.

Riippuvuus on itse ongelman kieltävä sairaus, siihen liittyy vahva kielto ja asioiden salailu. Päihteidenkäyttäjät tarvitsevat asioiden todeksi tuomista ja paljon apua ymmärtääkseen tilanteensa. Tarvitaan tilanteita, joissa hoitohenkilökunta ja muut ottavat asian rohkeasti puheeksi ja tarjoavat apua.

On epäreilua, että tarjotaan vain näennäishoitoa eikä paneuduta riittävästi itse ongelmaan ja sairauteen. Pillerit ja pikaiset tapaamiset eivät riitä.

Christa Ahonen