Menetetyn luottamuksen voi palauttaa

Luottamus on osa työyhteisön sosiaalista pääomaa. Vahva sisäinen luottamus mahdollistaa luovan ja kehittyvän työyhteisön.

Kuvateksti
Vahva sisäinen luottamus mahdollistaa luovan ja kehittyvän työyhteisön. Kuva: iStock

1  Luottamus on tunne tai varmuus siitä, että johonkuhun tai johonkin voi luottaa ja että joku ei petä toiveita tai aiheuta pettymystä.
Ihmisten välinen luottamus on tunnetta ja kokemusperäistä tietoa. Luottava ihminen uskoo, että luottamuksen kohde ei halua hänelle pahaa, vaan tarkoittaa hyvää. Jos ihminen epäilee toisen moraalia ja aikeita, luottamusta ei synny.

2 Työyhteisössä luottamusta edistää oikeudenmukainen johtaminen, sovittujen toimintatapojen noudattaminen, toisia arvostava vuorovaikutus, vastuullisuus, rehellisyys ja avoin tiedonkulku. Erilaisissa verkostoissa toimiminen edellyttää ja vahvistaa luottamusta.
Jokainen ihmisten välinen kohtaaminen on luottamuksen rakentamista. Luottamus on sitä, että työpaikalla on turvallista keskustella avoimesti ja rakentavasti omaan työhön ja koko organisaatioon liittyvistä asioista. Luottamus on yksi toimivan esimies-alaissuhteen peruselementti. Tämän vuoksi esimieheksi siirtyvän on opittava myös luottamuksen rakentamista.

3 Jotta organisaatioon voi luottaa, tarvitaan toimivia rakenteita, oikeudenmukaisia toimintatapoja ja yhteisiä sääntöjä, jotka ovat kaikkien tiedossa ja kaikille samat. Esimiehet voivat lisätä luottamusta omalla käytöksellään. Luottamaan on mahdollista oppia.

4 Kun joku on menettänyt luottamuksesi, kannattaa pysähtyä miettimään: en kai tuominnut liian nopeasti. Jokainen on varmaan tullut joskus väärintulkituksi tai väärinymmärretyksi.
Usein luottamusongelmat ovat tahattoman tai epäonnistuneen toiminnan hedelmiä. Ei ole osattu toimia oikein, vaikka tahtoa olisi ollut.

5 Anna anteeksi heti, kun voit. Se antaa voimavaroja tilanteen korjaamiseen syyttelyn ja selittelyn sijaan. Tarvitsemme anteeksiantamusta myös suodaksemme itsellemme virheitä anteeksi.

Nina Laine: Trust in Superior-Subordinate Relationship. Tampereen yliopisto 2008. Mikael Pentikäinen: Luottamus. Otava 2014.

Julkaistu Tehy-lehdessä 16/2014