Miksi sairaspäivän tunnit pitää tehdä takaisin?

Kuvateksti
Jos sairastuminen sattuu 8 tunnin työpäivään, se ei vähennä sairausloma-ajan palkkaa eikä edellytä lisätunteja. Kuva: iStock

Teen lyhennettyä, 30 tunnin viikkotyöaikaa. Yksi päivistä on 6-tuntinen ja kolme muuta 8-tuntisia. Sairaus­lomapäiväni pituus vain 6 tuntia, vaikka sairastaisin 8 tunnin päivänä.
Minun täytyy tehdä 2 miinustuntia takaisin, jos haluan saada palkan sairauden ajalta. Miksi näin?

Työpaikallasi toimitaan väärin. Kun kuukausipalkkainen sairastaa muutaman päivän, hänen palkkansa pysyy vakiona. Jos sairastuminen sattuu 8 tunnin työpäivään, se ei vähennä sairausloma-ajan palkkaa eikä edellytä lisätunteja.
Sairausloman jälkeen noudatetaan työvuoroluetteloa.

Julkaistu Tehy-lehdessä 4/2016