Millä koulutuksella pääsen muistihoitajaksi?

Kuvateksti
Viime kädessä työnantaja päättää, mikä muistihoitajakoulutus on työpaikan tarpeisiin riittävä. Kuva: Lauri Rotko

Olen kiinnostunut muistisairauksista. Millaisella koulutuksella voin hakea muistihoitajan työtä? 

Muistihoitaja on sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saanut hoitaja, joka vastaa muistisairauksiin liittyvistä asioista ja on saanut muistityöhön syventävän koulutuksen. Työnantajat edellyttävät yleensä 30 opintopisteen laajuista muistihoitajan erikoistumiskoulutusta, jonka voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittanut ja kokemusta omaava geronomi, sosionomi, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai lähihoitaja.

Muistihoitajan pätevyyden voi saada myös suorittamalla vanhustyön erikoisammattitutkinnosta valinnaisen tutkinnon osan nimeltään ”Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen”. Sen laajuus on 40 osaamispistettä. Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittajalla tulee olla vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen ammatillinen tutkinto tai vastaava sekä työkokemusta muistioireisen hoitamisesta. Vanhustyön erikoisammattitutkinnon koko laajuus on 180 osaamispistettä.

Koulutus toteutetaan yleensä monimuoto-opetuksena, joka sisältää lähiopetusta, työssä oppimista ja työelämään liittyvien etätehtävien työstämistä. Osaamisen hankkiminen tapahtuu omalla työpaikalla tai koulutuksen aikana sovittavissa työpaikoissa. Opiskelu on mahdollista työn ohessa. Opinnot kestävät noin 6–12 kuukautta. Muistihoitajan koulutusta tarjoavat sekä julkiset että yksityiset koulutuksen järjestäjät.

Viime kädessä työnantaja päättää, mikä koulutus on työpaikan tarpeisiin riittävä.

Julkaistu Tehy-lehdessä 1/2019