Millä koulutuksella voi työskennellä ambulanssissa?

Kuvateksti
Sairaanhoitajaopiskelija voi työskennellä tilapäisesti työparina ambulanssissa, jos hänellä on ohjaaja ja lupa suonensisäiseen lääkehoitoon. Kuva: Jyrki Vesa

Kaikilla ambulanssin työntekijöillä ei ole asuinkunnassani riittävästi koulutusta. Mitä voin tehdä?

Jos epäilet jonkun työskentelevän liian alhaisella koulutuksella, selvitä, mitä asiasta on sovittu ensihoidon palvelutasopäätöksessä. Voit tiedustella asiaa ensihoidon vastuulääkäriltä, ensihoitopäälliköltä tai kenttäjohtajilta. Voit myös pyytää selvitystä aluehallintovirastolta.

Terveydenhoitajaksi, kätilöksi tai ensihoitajaksi opiskeleva voi toimia tilapäisesti sairaanhoitajana tai oman opiskelualansa tehtävässä suoritettuaan kaksi kolmasosaa opinnoista. Työnantaja arvioi, onko opiskelijalla riittävät edellytykset tehtävän hoitamiseen. Opiskelija toimii aina valvonnan alaisena, ja hänellä on oltava ohjaaja.

Sairaanhoitajaopiskelija voi työskennellä tilapäisesti työparina ambulanssissa, jos hänellä on ohjaaja ja lupa suonensisäiseen lääkehoitoon. Lähihoitajana voi toimia ilman tutkintoakin, mikäli työnantaja on arvioinut työntekijän koulutuksen ja kokemuksen riittäväksi.

Julkaistu Tehy-lehdessä 16/2013