Mitä vaihtoehtoja astmaatikolla on?

Kuvateksti
Ammatillinen kuntoutus tukee työssä jatkamista. Kuva: iStock

Minulla on astma ja oirehdin työpaikan sisäilmalle. Ammattitautia ei ole todettu. Mitä vaihtoehtoja minulla on?

Sisäilman epäpuhtaudet pahentavat astmaoireita, ja ensisijaisesti tulee pyrkiä poistamaan oireiden aiheuttaja.

Jo työturvallisuuslaki määrää, että työpaikan ilmanvaihdon tulee olla riittävän tehokas ja tarkoituksenmukainen.

Jos ilmanvaihdon parantaminen ei auta tai ole mahdollista, työnantajan on pyrittävä etsimään korvaavat työskentelytilat, joissa pystyy työskentelemään ilman oireita.

Työnantajan tulee aina arvioida työympäristön riskit ja pyrkiä poistamaan työterveysvaarat.

Jos työnantajalta ei löydy riittävää asiantuntemusta, sisäilman laadun tutkimisessa on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita. Työterveyshuollolla on tärkeä rooli työpaikkaselvitysten tekemisessä.

Yksi mahdollisuus on ammatillinen kuntoutus. Se tukee työssä jatkamista, jos työntekijää uhkaa työkyvyttömyys sairauden vuoksi.

Ammatillinen kuntoutus voi tarkoittaa esimerkiksi työpaikalla tehtävää kokeilua, jossa työtehtävät pyritään muokkaamaan terveydentilaan sopiviksi.

Julkaistu Tehy-lehdessä 5/2015