Miten luoda hyvä työilmapiiri?

Kuvateksti
Johtaminen ratkaisee suurelta osin, millaista käytöstä työpaikalla sallitaan. Kuva iStock.

Miten työpaikalle saataisiin sellainen ilmapiiri, ettei tulisi riitoja?

Ristiriita lähtee usein liikkeelle huonosta tai liian vähäisestä vuorovaikutuksesta. Sillä, miten ihmiset käyttäytyvät erimielisessä tilanteessa, on suuri merkitys asian etenemiselle.

Sujuva työnteko edellyttää hyviä työyhteisötaitoja.

Johtaminen ratkaisee suurelta osin, millaista käytöstä työpaikalla sallitaan. Onnistuneeseen esimiestyöhön kuuluu, että ristiriidat ratkaistaan ajoissa.

Työyhteisössä syntyvät kiistat tulee selvittää työpaikalla – siellä, missä ne ovat syntyneetkin. Ratkaisemattomat erimielisyydet voivat ilmetä ensin satunnaisina ristiriitoina, mutta jatkuessaan ne voivat johtaa tarkoitushakuiseen loukkaamiseen ja alistamiseen.

Työpaikalla pitää olla selkeä toimintamalli, ohjeistus ja käytännöt kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja syntyneiden tilanteiden tutkimiseen ja selvittämiseen.

Mallista tulisi voida käydä työyhteisössä avointa keskustelua.

Jokaisen työntekijän tulisi tarkastella omia työyhteisötaitojaan ja kysyä itseltään, millainen työkaveri minä olen.

Julkaistu Tehy-lehdessä 2/2015