Miten puutun seksuaaliseen häirintään?

Kuvateksti
Seksuaaliseen häirintään ei tarvitse kenenkään suostua. Kuva: iStock

Työskentelen ainoana miehenä naisten keskellä. Olen kyllästynyt itseeni kohdistuviin seksuaalisiin herjoihin, vaikka aluksi suhtauduin niihin huumorilla. Miten toimin?

Nais- ja miesvaltaisten työyhteisöjen ainokaiset saattavat joutua alisteiseen asemaan, jossa seksi otetaan kiusanteon keinoksi. Epäasiallista kohtelua ei tarvitse sietää.

Seksuaalinen häirintä on tasa-arvolain mukaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, joka loukkaa henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Se voi olla esimerkiksi kaksimielisiä vitsejä ja huomautuksia, vihjailevia katseita tai eleitä, koskettelua, nipistelyä, syliin ottamista tai jopa seksiin pakottamista. Häiritsijä jatkaa, vaikka uhri ilmaisee pitävänsä toimintaa loukkaavana tai vastenmielisenä.

Monilla työpaikoilla on sovittu toimintamalli, miten tulee toimia, jos kokee häirintää tai epäasiallista kohtelua. Toimintamallista voi kysyä esimieheltä tai työsuojeluvaltuutetulta. Yleinen ohje on, että häirityn tulee ilmaista häiritsijälle mahdollisimman selkeästi, että kokee tämän käyttäytymisen epäasialliseksi.

Mikäli häirintä vain jatkuu, asiasta on syytä kertoa esimiehelle. Esimiehen velvollisuus on huolehtia, ettei työntekijä joudu kokemaan epäasiallista kohtelua. Tarvittaessa voi pyytää tukea työsuojeluvaltuutetulta. Jos toimenpiteet työpaikalla eivät auta, voi ottaa yhteyttä aluehallintoviraston työsuojeluviranomaiseen.

Julkaistu Tehy-lehdessä 6/2015