Miten toimin, kun vanhus haluaa jättää minulle perintöä?

Kuvateksti
Testamentin tekijän kannattaa ottaa yhteyttä perhe- ja perintöoikeuteen erikoistuneeseen lakimieheen tai asianajajaan. Kuva: Lehtikuva

Työskentelen vanhusten hoidossa. Eräs hoidettavistani haluaa muistaa minua testamentissaan. Mitä minun pitäisi tehdä, jotta toimisin oikein?

Viisainta on olla tekemättä mitään. Mahdolliset perilliset saattavat moittia testamenttia, jos on vähänkään syytä epäillä, että testamentin tekijään on voitu vaikuttaa.
Perintökaari ei sinänsä estä sitä, että asiakas testamenttaa jäämistönsä hoitajalleen. Testamentin tekijän on kuitenkin oltava kelpoinen tekemään testamentin ja kaikkia muotovaatimuksia on noudatettava.

Testamentti eli jälkisäädös on tahdonilmaisu, jolla testamentin tekijä määrää omaisuudestaan kuolemansa jälkeen. Testamentin tekemiseen liittyy lain vaatimia määräyksiä.
Kahdeksantoista vuotta täyttänyt henkilö saa määrätä testamentilla omaisuudestaan. Rintaperillisillä on oikeus lakiosaan, eikä testamentti poista tätä oikeutta. Henkilö, jolla ei ole rintaperillisiä, saa määrätä testamentilla koko omaisuudestaan.

Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Testamentin tekijän täytyy allekirjoittaa testamentti tai tunnistaa, että testamentissa on hänen allekirjoituksensa. Tämän jälkeen todistajat allekirjoittavat testamentin. Todistaja ei saa olla testamentin saaja, tämän puoliso tai lähisukulainen. Myöskään testamentin tekijän puoliso tai lähisukulainen ei saa toimia todistajana.

Jos testamenttia ei voida tehdä kirjallisesti sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi, niin sanottu hätätilatestamentti voidaan tehdä suullisesti kahden todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Hätätilatestamentti on mahdollista tehdä myös ilman todistajia omakätisesti kirjoitetulla ja allekirjoitetulla asiakirjalla.

Jos testamenttia moititaan, tuo­mioistuin voi julistaa sen pätemättömäksi. Näin voi käydä, jos testamentin tekijä ei ole ollut kelpoinen määräämään jäämistöstään, jos testamentin muotovaatimuksia ei ole noudatettu tai jos testamentin tekemiseen on vaikuttanut "mielisairaus, tylsämielisyys tai testamentin tekijän muu sieluntoiminnan häiriö". Samoin voi käydä, jos on hyväksikäytetty testamentin tekijän ymmärtämättömyyttä, tahdonheikkoutta tai riippuvaista asemaa.

Jos testamentin tekijällä ei ole perillisiä ja hänellä on pitkäaikainen hoitosuhde hoitajaansa, testamentin tekeminen voi olla varsin ymmärrettävää, kunhan se tehdään vapaasta tahdosta. Hoidettavasi kannattaa ottaa yhteyttä perhe- ja perintöoikeuteen erikoistuneeseen lakimieheen tai asianajajaan.

Julkaistu Tehy-lehdessä 4/2017