Miten voin työllistyä hoitotason ensihoitajaksi?

Kuvateksti
Ensihoidon vähimmäiskoulutusvaatimukset määritellään ensihoitoasetuksessa. Kuva: Riikka Huttunen

Valmistun ensihoitajaksi ammattikorkeakoulusta joulukuussa. Miten voin työllistyä hoitotason ensihoitajaksi?

Kriteerit vaihtelevat työnantajittain. Ensihoito on vaativaa työtä, ja hoitotason ensihoidon osaaminen saavutetaan perehtymällä työhön keskimäärin puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Ammattikorkeakoulusta valmistuneen ensihoitajan urapolku voi käynnistyä perustason ensihoidosta, jos työnantaja arvioi, että kokemusta hoitotason ensihoidosta ei ole kertynyt riittävästi.

Ensihoidon vähimmäiskoulutusvaatimukset määritellään ensihoitoasetuksessa.

Asetuksen mukaan ensivasteyksikössä pitää olla vähintään kahdella henkilöllä ensivastetoimintaan soveltuva koulutus, esimerkiksi pelastajatutkinto. Perustason ensihoitoyksikössä ainakin toisen on oltava terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus, esimerkiksi perustason ensihoitaja. Toisen pitää olla terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon suorittanut henkilö.

Hoitotason ensihoitoyksikössä ainakin toisen on oltava ensihoitaja amk tai sairaanhoitaja amk, ja hänellä pitää olla vähintään 30 opintopisteen laajuiset opinnot hoitotason ensihoidosta. Toisen on oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilö kuten perustason ensihoitaja tai pelastajatutkinnon suorittanut henkilö.

Vastauksessa on konsultoitu Tehyn ensihoitotyöryhmää.

Julkaistu Tehy-lehdessä 11/2020.