Onko esimiehelle kerrottava sairausloman syy?

Kuvateksti
Työnantaja saa käsitellä työntekijän terveystietoja selvittääkseen sairausajan palkanmaksuvelvollisuuden. Kuva: iStock

Työpaikallani pitää toimittaa yli viisi päivää kestävän sairausloman ajalta lääkärintodistus, josta ilmenee diagnoosi. 

Esimiehellä on vaitiolovelvollisuus, mutta potilaan terveystiedot kuuluvat ymmärtääkseni vain häneen hoitosuhteessa oleville. Onko käytäntö laillinen?

Käytäntö on laillinen, jos ehdot täyttyvät. Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain mukaan työnantaja saa käsitellä työntekijän terveystietoja selvittääkseen sairausajan palkanmaksuvelvollisuuden.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja voi sairausajan palkanmaksun perusteeksi edellyttää diagnoositiedon sisältävää lääkärintodistusta.

Selvitykseksi poissaolosta riittää myös lääkärintodistus, joka ei sisällä diagnoositietoa, mutta tällöin on olemassa riski, ettei työnantaja maksa palkkaa poissaoloajalta.

Terveystietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka näiden tietojen perusteella tekevät tai valmistelevat työsuhdetta koskevia päätöksiä.

Työnantajan on nimettävä nämä henkilöt tai määriteltävä tehtävät (esimerkiksi osastonhoitaja), joihin sisältyy terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyä. Tietoja käsittelevät henkilöt eivät saa ilmaista näitä tietoja sivullisille.

Julkaistu Tehy-lehdessä 9/2010