Onko kotikäynneistä mahdollista kieltäytyä?

Kuvateksti
Työntekijä ei voi kieltäytyä kotikäynneistä, mutta työnantajan tulee turvata työntekijöiden työ. Kuva: iStock

Kotihoidon asiakas ja omainen syyttävät työntekijöitä eivätkä anna hoitaa tilanteen vaatimalla tavalla. He myös panettelevat työntekijöitä julkisesti. Onko työntekijöillä minkäänlaista oikeusturvaa?

Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja selvittää ja arvioi kotihoidon vaarat.

Jos vaaratekijöitä ei voida poistaa, on arvioitava vaarojen merkitys työntekijöiden fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle ja turvallisuudelle.

Jos omainen estää asiakkaan hoitamisen, asia tulee ottaa esiin esimiehen kanssa.

Omaisen kanssa tulee käydä läpi kotihoidosta tehtyä palvelusopimusta, jotta hoitajat voivat toteuttaa lakia potilaan asemasta ja oikeuksista.

Asiakkaan hoitovastuussa olevan lääkärin tulee ottaa kantaa, miten hoitoa voidaan jatkaa kotona.

Työntekijä ei voi kieltäytyä kotikäynneistä, mutta työnantajan tulee turvata työntekijöiden työ.

Väärien tietojen levittäminen voi täyttää kunnialoukkauksen kriteerit. Perättömien tietojen levittämisestä voidaan tuomita joko sakkorangaistukseen tai jopa puolen vuoden vankeuteen.

Työntekijä voi tehdä poliisille rikosilmoituksen.

Julkaistu Tehy-lehdessä 12/2013