Onko peräkkäisten ­työpäivien määrällä ylärajaa?

Kuvateksti
Työaikalain mukaan työntekijälle on annettava viikoittain vähintään 35 tuntia kestävä yhtäjaksoinen viikkolepo. Kuva Harri Mäenpää

Työskentelen yksityisellä lääkäri­asemalla. Meillä saatetaan teettää 10 työpäivää peräkkäin, joista kaksi voi olla tavallista ­pidempiä yhdeksän tunnin työ­päiviä. Onko peräkkäisten ­työpäivien määrällä ylärajaa?

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaan säännöllinen työaika on vuorokaudessa enintään 9 tuntia. Viikoittainen työaika on enintään 38 tuntia ja 15 minuuttia viikossa.
Viikoittainen säännöllinen työaika voidaan järjestää myös tasoittumisjaksoihin siten, että viikoittainen työaika tasoittuu keskimäärin enintään 12 viikon aikana 38 tuntiin ja 15 minuuttiin. 

Paikallisesti voidaan sopia 12 tunnin työvuorosta. Paikallisesti voidaan sopia myös pidemmästä, enintään koko vuoden kestävästä tasoittumisjaksosta. Paikallisen sopimuksen tekee luottamusmies. Paikallisen sopimuksen tarvetta on syytä harkita huolellisesti ja ottaa tarvittaessa yhteyttä Tehyn edunvalvontaan.

Perättäisten työpäivien maksimilukumäärää ei ole rajoitettu laissa. Työaikalain mukaan työntekijälle on kuitenkin annettava viikoittain vähintään 35 tuntia kestävä yhtäjaksoinen viikkolepo. Se on sijoitettava sunnuntain yhteyteen, mikäli mahdollista. Viikoittainen vapaa-aika voidaan vaihtoehtoisesti järjestää keskimäärin 35 tunniksi 14 vuorokauden aikana. Vapaa-ajan tulee olla kuitenkin vähintään 24 tuntia viikossa.

Jos työntekijää on tarvittu työhön viikkolevon aikana, hänen työaikaansa tulisi lyhentää viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tuosta 35 tunnin viikkolevosta vajaaksi jääneellä ajalla. Lyhennys voi olla korkeintaan se työtuntien määrä, jonka työntekijä teki 35 tunnin viikkolevon aikana.

Työnantaja voi myös korvata saamatta jääneen viikkolevon rahalla, jos työntekijä siihen suostuu. Rahakorvaus on korottamaton palkka suunnitellun levon kanssa päällekkäisiltä työtunneilta.
Työntekijälle on - eräitä poikkeustilanteita lukuun ottamatta - annettava jokaisen työvuoron alkamisesta seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 11 (jaksotyössä 9) tunnin pituinen keskeytymätön lepoaika eli vuorokausilepo.

Julkaistu Tehy-lehdessä 9/2016