Onko raportointivihko laiton?

Kuvateksti
Omia muistiinpanoja potilaista voi tehdä, kunhan huolehtii, että ne eivät joudu vääriin käsiin. Kuva: iStock

Työpaikallani käytetään vihkoa suullisen raportoinnin apuna. Se on vain henkilökunnan ulottuvilla. Työtovereideni mielestä vihko on laiton.

Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on velvollisuus huolehtia hoitoon liittyvien dokumenttien säilytyksestä niin, ettei tietosuoja vaarannu.

Tämä tarkoittaa myös kaikkia henkilöstön omaa toimintaa koskevia muistilappuja ja kirjauksia.

Asianmukainen käsittelyvelvoite ei kuitenkaan estä omia muistiinpanoja tai raportoitavien tietojen sisäiseen käyttöön luotuja asiakirjoja.

Vain niiden joutuminen vääriin käsiin on ehdottomasti estettävä.

Mikään laki ei määrittele raportointimuotoja, jotka ovat erillään potilasasiakirjoista.

Hoidon dokumentoinnista on ohjeita useammassakin laissa.

Asiakkaasta ei ole oikeutta erikseen luoda, suunnitella tai ylläpitää rekisteritiedoiksi luokiteltavia dokumentteja.

Potilasasiakirjoilla tarkoitetaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä asiakirjoja ja tallenteita, jotka sisältävät terveydentilaa koskevia tietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja.

Tuulariitta Ruontimo
asiantuntija

Julkaistu Tehy-lehdessä 11/2013