Onko sijaisella oikeus äitiysvapaan palkkaan?

Kuvateksti
Oikeus palkalliseen äitiysvapaaseen ei edellytä vakituista työsuhdetta. Kuva: iStock

Olen toiminut sijaisena samalla työnantajalla yhdeksän vuotta.

Tänä aikana olen saanut kolme lasta, mutta palkallista äitiysvapaata en ole saanut.

Olen jälleen raskaana. Onko työnantajalla oikeus evätä äitiysvapaan palkka sijaiselta?

Oikeus palkalliseen äitiysvapaaseen ei edellytä vakituista työsuhdetta. Voimassaoleva työsuhde riittää.

Lisäksi vaaditaan, että 1) työsuhde on kestänyt välittömästi ennen äitiysvapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta, 2) äitiysvapaata on haettu viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista ja 3) työnantajalle esitetään lääkärin tai terveyskeskuksen antama todistus raskauden kestosta ja lasketusta ajasta.

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän raskauden ja synnytyksen perusteella.

Mikäli työntekijä epäilee syrjintää, työnantajan on annettava kirjallinen selvitys menettelyn perusteista.

Syrjintäolettaman kumoamiseksi työnantajan on osoitettava, ettei menettely ole johtunut raskaudesta.

Miltei kymmenen vuotta kestänyt määräaikaisuuksien ketjutus kielii pysyvästä työvoiman tarpeesta.

Määräaikaisten työsopimusten käyttö on kielletty, mikäli työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve.

Julkaistu Tehy-lehdessä 14/2012