Opiskelija jäi ilman palkkaa

Jos palkanmaksu viivästyy työsuhteen päättyessä, odotuspäiviltä on oikeus saada palkkaa.Sairaanhoitajaopiskelija teki viime tammikuussa yhden päivän keikan yksityiseen hoivakotiin. Hän työskenteli tuntipalkkaisena lähihoitajana. Työnantajan kanssa oli sovittu, että työsopimus tulee postitse, ja työntekijä palauttaa sen allekirjoitettuna. Työsopimus tulikin, ja opiskelija palautti sen parin päivän kuluttua.

Kuvateksti
Jos palkanmaksu viivästyy työsuhteen päättyessä, työntekijällä on oikeus saada palkkaa odotuspäiviltä. Kuva: Linda Manner/Lehtikuva

Palkka maksettiin vasta usean yhteydenoton jälkeen.

Palkkapäivä oli sopimuksen mukaan 15. helmikuuta. Palkkaa ei kuitenkaan kuulunut, jolloin opiskelija otti yhteyttä hoivakodin esimieheen. Hän sanoi, että palkan olisi pitänyt olla jo tilillä.

Pari päivää myöhemmin toinen esimies ilmoitti, että palkanmaksu on viivästynyt, koska palkanlaskennassa ei ollut allekirjoitettua työsopimusta.

Työsopimuksen puuttumisen ei olisi pitänyt kuitenkaan haitata palkanmaksua. Tästä oli ollut erikseen maininta työsopimuksen saatekirjeessä. Palkka maksettiin vasta 25. helmikuuta, usean yhteydenoton jälkeen.

Jos palkanmaksu viivästyy työsuhteen päättyessä, työntekijällä on oikeus saada palkkaa odotuspäiviltä. Odotusajan palkkaa maksetaan työsopimuslain mukaan enintään kuudelta kalenteripäivältä. Päälle tulevat vielä viivästyskorot.

Koska hoivakoti ei maksanut palkkaa odotuspäiviltä, opiskelija otti yhteyttä Tehyyn.
Tehyn yhteydenotto laittoi työnantajaan vauhtia. Päivän palkka seitsemältä ja puolelta tunnilta oli noin 88 euroa. Kuudelta odotuspäivältä kertyi palkkaa viivästyskorkoineen noin 530 euroa. Työnantaja maksoi sen viivytyksettä.

– Opiskelija ei tehnyt missään vaiheessa mitään väärin, vaan kyse oli työnantajan laiminlyönneistä, sanoo lakimies Vappu Okkeri.

Kuudelta odotuspäivältä kertyi palkkaa viivästyskorkoineen 530 euroa.

Okkeri kehottaa allekirjoittamaan työsopimuksen jo rekrytointitilanteessa ja viimeistään ennen työsuhteen alkamista. Työsopimuksen saa halutessaan näyttää työpaikan luottamusmiehelle ennen allekirjoitusta.

– Joillakin yrityksillä on tapana antaa työsopimus allekirjoitettavaksi vasta työsuhteen alettua ja koeajalla. Ne saattavat heikentää jo sovittuja työsuhteen ehtoja, esimerkiksi muuttaa työsuhteen kokoaikaisesta osa-aikaiseksi. Työntekijä ei uskalla puuttua koeajalla epäkohtiin.

Tuntipalkkaisen työntekijän palkka on maksettava työsopimuslain mukaan kahdesti kuukaudessa sekä työsuhteen päättyessä.

– Usein työnantajat haluavat lisäaikaa palkan laskemista varten, joten loppupalkan maksamisen ajankohdasta voi sopia toisin. Työnantajan on kuitenkin noudettava sopimusta.

Mitä pitää tehdä, jos työnantaja ei maksa palkkaa sopimuksen mukaisesti?

– Ensin kannattaa yrittää itse hoitaa asiaa. Jos omat toimet eivät riitä, kannattaa ottaa yhteyttä Tehyyn.

Tehy voi laatia esimerkiksi haastehakemuksen käräjäoikeuteen, joka voi määrätä palkan ulosoton uhalla maksuun. Hakijan on varauduttava maksamaan tuomioistuimen käsittelykulut, joten haettavan summan pitää olla järkevässä suhteessa kuluihin.

Kuudelta odotuspäivältä kertyi palkkaa viivästyskorkoineen 530 euroa.

Julkaistu Tehy-lehdessä 13/2014