Opiskelija sai palkkansa

Työnantaja kieltäytyi maksamasta palkkaa sairauspäiviltä.

Keikkaa tehnyt sairaanhoitajaopiskelija jäi sairauslomalle, kun hänen työsopimuksensa oli päättymisillään. Hänellä oli noin kuukauden pituinen työsopimus yksityisessä hoivakodissa. Kolmelle sairauspäivälle oli suunniteltu seitsemän tunnin työvuorot.  

Hoivakodin johtaja poisti suunnitellut työvuorot sähköisestä työvuoro-ohjelmasta. Kun opiskelija kyseli sairausajanpalkkansa perään, johtaja ilmoitti, että vain tehdyistä tunneista maksetaan palkka. 

Opiskelija otti yhteyttä Tehyn Kouvolan aluetoimiston alueasiantuntija Helena Paakkoon. Paakko lähetti hoivakotiin selvityspyynnön ja vaati kolmen sairauspäivän palkkaa sekä työsopimuslain mukaista kuuden odotuspäivän palkkaa viivästyskorkoineen.

Hoivakoti maksoi opiskelijan saatavat lokakuussa 2016. Niitä oli kertynyt yli 600 euroa.