Palkitseminen parantaa motivaatiota

Monilla työpaikoilla on tapana muistaa työntekijöitä merkkipäivinä ja pitkän työuran johdosta.

Kuvateksti
Symbolinen palkinto, kuten kukkakimppu, vaikuttaa työmotivaatioon myönteisesti. Kuva: iStock

Palkitseminen on keino kannustaa työntekijää sitoutumaan työnantajaan ja lisätä motivaatiota.

Aineelliset palkkiot vaikuttavat työmotivaatioon lyhytaikaisesti, mutta aineettomien palkkioiden eli työn sisältöön vaikuttavien tekijöiden – haasteiden, palautteen, työympäristön – on todettu vaikuttavan paremmin pitkällä aikavälillä. Aineettomia palkkioita arvostavat etenkin vanhemmat työntekijät.

Symbolinen palkkio tarkoittaa esimerkiksi tavaroita, rahapalkkioita, juhlia ja matkoja. Niiden on todettu vaikuttavan myönteisesti, vaikka rahallinen arvo ei välttämättä ole suuri. Tarkoitus ei ole kasvattaa työntekijän pankkitiliä vaan osoittaa, että työnantaja arvostaa hänen työpanostaan ja sitoutumistaan.

Väärä palkinto väärällä tavalla annettuna voi kääntyä tarkoitustaan vastaan.

Monet kuntatyönantajat palkitsevat pitkäaikaisista työsuhteista palkallisilla vapaapäivillä. Joskus määrä vaihtelee työvuosien mukaan. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä saa 20 vuoden palvelusta kaksi ylimääräistä, palkallista vapaapäivää. 30 vuoden palvelus tuottaa neljä vapaapäivää ja 40 vuoden palvelus viikon vapaata.

Kaikki eivät myönnä työsuhteen pituuden perusteella kuitenkaan vapaata. Esimerkiksi Oulun kaupunki antaa syntymäpäivälahjan, jonka arvo riippuu siitä, miten pitkään työntekijä on ollut kaupungin palveluksessa.

Tampere lahjoittaa 50 vuotta täyttäville työntekijöilleen noin sadan euron arvoisen Tampere-aiheisen lahjan. Se voi olla taide-esine tai pääsylippu kaupungin kulttuurilaitokseen. Esimies sopii lahjan luovuttamisesta syntymäpäiväsankarin kanssa. Kaikki eivät kaipaa työnantajalta muistamisia, mistä on ilmoitettava esimiehelle.

Espoon palveluksessa työskentelevä syntymäpäiväsankari voi halutessaan lahjoittaa lahjavarat hyväntekeväisyyteen.

Työnantajan ja esimiesten on syytä muistaa, että hyvää työntekijää kannattaa kiittää muutenkin kuin merkkipäivien yhteydessä. Työntekijä voi kokea vain merkkipäivien yhteydessä annettavat kiitokset pinnallisiksi.

Muistettavan omat toiveet on tärkeää ottaa huomioon: väärä palkinto väärällä tavalla annettuna voi kääntyä tarkoitustaan vastaan.

Jenni Pylkkänen: Palkitsemisen vaikutus työntekijän motivaation paranemiseen.Tampereen yliopisto 2011.

Ansiomerkki kuntatyöstä

  • Suomen Kuntaliitto myöntää kunnia- ja ansiomerkkejä ansioituneille luottamushenkilöille sekä viranhaltijoille ja työntekijöille kunnan, kuntayhtymän tai kunta-alan yhteisön esityksestä. Esittäjä maksaa kustannukset.
  • Kultainen ansiomerkki myönnetään 30 tai 40 vuoden kunnallisesta palveluksesta. Hopeisen voi saada 20 ja pronssisen 10 vuoden palveluksesta. Merkkejä myönnetään vuosittain noin 7 000.
  • Kunnilla on myös omia ansiomerkkejään. Esimerkiksi Turku voi myöntää ansiomerkin tunnustuksena ”pitkäaikaisesta ja nuhteettomasta palveluksesta”.
  • Kuntaliiton kunnia- ja ansiomerkit on suunnitellut muotoilija Hannu Veijalainen.

Julkaistu Tehy-lehdessä 6/2013