Työnantaja ei voi edellyttää työntekijää perehtymään työhön palkatta. Kuva: Mikko Nikkinen

Pitääkö perehdytyksestä saada palkkaa?

Olen vastavalmistunut ensihoitaja.­ Olen menossa töihin yksityiseen ensi­hoitoalan yritykseen. Työnantaja sanoo, että minun täytyy tulla ambulanssiin kolmeksi päiväksi kolmanneksi työn­tekijäksi. Nämä vuorot olisivat palkatonta perehdytystä ja työhön tutus­tumista. Ovatko perehdytyspäivät todella palkattomia?

Työnantaja ei voi edellyttää työntekijää perehtymään työhön palkatta. Työturvallisuuslain mukaan työnantaja vastaa työntekijän perehdyttämisestä. Perehdytyksen tarkoituksena on, että uusi työntekijä saa riittävän opastuksen omiin tehtäviinsä, työpaikan toimintaan, työvälineisiin ja työturvallisuuteen.

Työntekijällä on oikeus saada työhönsä riittävä perehdytys työaikana, joten tästä ajasta maksetaan myös palkka. Eri asia ovat työpaikalle tehtävät tutustumiskäynnit tai vaikkapa työsopimuksen tekemiseen vaadittavien asiakirjojen toimittaminen työnantajalle ennen työsuhteen alkua.

Mainos (teksti jatkuu alla)
Mainos

Kun työnantaja määrää, että perehdytys tehdään tiettynä aikana työnantajan tiloissa ja työnantajan osoittamissa suojavaatteissa ja perehtyjä osallistuu myös potilaan hoitoon, tältä ajalta täytyy maksaa palkka.
Perehdytyksen ajankohta on yleensä työsuhteen alussa, mutta perehdytystä ja ohjausta on oikeus pyytää työsuhteen aikana myöhemminkin.

Julkaistu Tehy-lehdessä 8/2020.
 

Mainos
Mainos

Kommentit

Käyttäjän Tiia Leppänen kuva

Voiko työnantaja tehdä palkasta ns epäpätevyys vähennyksen tänä aikana, perehdytystä syynä käyttäen? Tai jos joku työnantajan vaatima dokumentti puuttuu?

Käyttäjän Riitta Hankonen kuva

Tehyläisten työhön sovellettavia työehtosopimuksia on lukuisia erilaisia. Epäpätevyysalennuksen soveltaminen joissain tilanteissa on mahdollista, mutta perusteet vaihtelevat työehtosopimuksittain. Epäpätevyysalennuksen perusteena voi olla esimerkiksi puuttuva koulutus.

Se, onko epäpätevyysalennuksen tekemiselle asiallinen ja hyväksyttävä peruste, täytyy arvioida tapauskohtaisesti.

Riitta Hankonen

toimittaja