Pitääkö perehdytyksestä saada palkkaa?

Hyvä kysymys -palstalla lukijat kysyvät ja Tehyn asiantuntijat vastaavat.

Kuvateksti
Työnantaja ei voi edellyttää työntekijää perehtymään työhön palkatta. Kuva: Mikko Nikkinen

Olen vastavalmistunut ensihoitaja.­ Olen menossa töihin yksityiseen ensi­hoitoalan yritykseen. Työnantaja sanoo, että minun täytyy tulla ambulanssiin kolmeksi päiväksi kolmanneksi työn­tekijäksi. Nämä vuorot olisivat palkatonta perehdytystä ja työhön tutus­tumista. Ovatko perehdytyspäivät todella palkattomia?

Työnantaja ei voi edellyttää työntekijää perehtymään työhön palkatta. Työturvallisuuslain mukaan työnantaja vastaa työntekijän perehdyttämisestä. Perehdytyksen tarkoituksena on, että uusi työntekijä saa riittävän opastuksen omiin tehtäviinsä, työpaikan toimintaan, työvälineisiin ja työturvallisuuteen.

Työntekijällä on oikeus saada työhönsä riittävä perehdytys työaikana, joten tästä ajasta maksetaan myös palkka. Eri asia ovat työpaikalle tehtävät tutustumiskäynnit tai vaikkapa työsopimuksen tekemiseen vaadittavien asiakirjojen toimittaminen työnantajalle ennen työsuhteen alkua.

Kun työnantaja määrää, että perehdytys tehdään tiettynä aikana työnantajan tiloissa ja työnantajan osoittamissa suojavaatteissa ja perehtyjä osallistuu myös potilaan hoitoon, tältä ajalta täytyy maksaa palkka.
Perehdytyksen ajankohta on yleensä työsuhteen alussa, mutta perehdytystä ja ohjausta on oikeus pyytää työsuhteen aikana myöhemminkin.

 

Julkaistu Tehy-lehdessä 8/2020.