Pitääkö potilaita käyttää tupakalla?

Kuvateksti
Työnantajalla on velvollisuus huolehtia, etteivät työntekijät altistu tupakansavulle työpaikan sisätiloissa. Kuva: iStock

Olenko velvollinen käyttämään tupakoivia asiakkaita tupakalla? Asiakkaat ovat niin huonossa kunnossa, ettei heitä voi jättää valvomatta.

Useimmat sairaalat ovat jo savuttomia. Potilaiden tupakointi on sallittua niissä vain erikseen rajatulla alueella.

Potilaslain mukaan hoidon pitää kuitenkin tapahtua yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. Laitoshoidossa, palvelutaloissa tai kotihoidossa hoito pitää pyrkiä toteuttamaan niin, ettei itsemääräämisoikeutta rajoiteta.

Esimerkiksi kotihoidossa tupakointia voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua.

Toisaalta lyhytaikaisessa hoidossa asiakkaiden tupakoinnin tarvetta on vaikea perustella.

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia, etteivät työntekijät altistu tupakansavulle työpaikan sisätiloissa.

Työnantajan on arvioitava tupakansavulle altistumisen riskit: onko altistuminen jatkuvaa vai satunnaista, kauanko se kestää ja kuinka voimakasta se on. Altistuminen tupakansavulle pitää pyrkiä minimoimaan.

Julkaistu Tehy-lehdessä 11/2015