Pitääkö sairaudesta kertoa?

Kuvateksti
Työtä hakiessa ei ole pakko kertoa terveydentilaan liittyvistä asioista. Kuva: iStock

Työhistoriassani on sairauden vuoksi katko.

Pitääkö minun kertoa sairaudestani, kun haen uutta työtä? Olen parantunut.

Työtä hakiessa ei ole pakko kertoa terveydentilaan liittyvistä asioista.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla vaaditaan kuitenkin lääkärintodistus, jossa todetaan henkilön sopivuus kyseiseen tehtävään.

Työntekijän tulee osallistua työterveyshuollossa työhöntulotarkastukseen.

Työnantajan on selvitettävä työntekijän terveydentila, jos työstä aiheutuu erityistä sairastumisen vaaraa tai kyseessä on esimerkiksi yötyö tai työ, johon liittyy erityinen väkivallan uhka tai biologisia, kemiallisia tai fysikaalisia tekijöitä.

Työ- tai toimintakyky on selvitettävä työstä aiheutuvien, terveydentilaan kohdistuvien vaatimusten mukaisesti.

Työntekijä saa tarkastuksesta kirjallisen lausunnon, joka koskee terveydellisiä edellytyksiä selviytyä työtehtävästä.

Työnantajalle työterveyslääkäri saa antaa erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä lausunnon terveystarkastuksen johtopäätöksistä (sopiva / rajoitetusti sopiva / sopimaton kyseiseen työhön) sekä niiden perusteella aiheellista työsuojelutoimista.

Jos terveystarkastus osoittaa, että työntekijällä on terveytensä takia ilmeinen alttius sairastua työstä, häntä ei saa käyttää tällaiseen työhön.

Julkaistu Tehy-lehdessä 14/2011