Pitääkö sairauslomalla vastata esimiehen yhteydenottoon?

Kuvateksti
Esimiehen soittopyyntöön tai tekstiviestiin on hyvä vastata kohtuullisessa ajassa. Kuva: iStock

Olen sairauslomalla, ja esimies soittaa. Pitääkö minun vastata?

Sairauslomalla olevan työntekijän tervehtymistä ja työkyvyn palautumista ei saa vaarantaa. Työnantaja ei voi pakottaa työntekijää työtapaamiseen, eikä työntekijän tarvitse vastata työpuhelimeen.

Esimiehen soittopyyntöön tai tekstiviestiin on kuitenkin hyvä vastata kohtuullisessa ajassa.

Pitkän sairausloman jälkeen yhteydenotto voi liittyä esimerkiksi työhön paluun tukeen ja sen valmistelemiseen.

Työkyvyn hallinnasta, seurannasta ja varhaisen tuen menettelyohjeista sovitaan työpaikalla yhteistoiminnassa. Ohjeissa voidaan ottaa kantaa myös sairauslomalla olevan työntekijän velvollisuuksiin työnantajaa kohtaan. Esimerkiksi varhaisen tuen ohjeessa sovitaan esimiehen ja työntekijän roolit ja vastuut työkykyisyyden tukemisessa ja selvittämisessä. Ohjeessa voidaan sopia myös yhteydenpidosta sairauspoissaolon aikana.

Työntekijä on velvollinen antamaan tarvittaessa selvityksen sairauspoissaolostaan. Tällainen on esimerkiksi lääkärin kirjoittama työkyvyttömyystodistus. Joissain työehtosopimuksissa ja työpaikoilla on sovittu, että lääkärintodistuksen sijasta riittää muu terveydenhuoltoalan ammattihenkilön antama todistus tai muu selvitys.

Laki edellyttää seuraamaan sairaus­poissaoloja esimerkiksi sairauspäiväraha- ja työterveyshuollon korvausten maksamista varten (niin sanottu 30-60-90-sääntö). Työnantajan pitää ilmoittaa työterveyshuoltoon viimeistään, kun työntekijä on ollut vuoden aikana yhteensä 30 päivää sairauslomalla.

Julkaistu Tehy-lehdessä 8/2018