Pitääkö työnantajan noudattaa lääkärin suositusta?

Kuvateksti
Työnantajalla on oikeus päättää, miltä osin lääkärin suositukset on mahdollista toteuttaa työpaikalla.

Työnantaja siirsi minut fyysisesti raskaampaan työhön, vaikka tiesi lääkärin lausunnon perusteella, että selkäni on huonossa kunnossa. Vajaan vuoden jälkeen jouduin jäämään pitkälle sairaslomalle ja myöhemmin osa-aikaeläkkeelle. Voiko työnantaja toimia näin? Mitä teen?

Työterveyslääkäri ja erikoislääkärit voivat suositella työntekijän terveydentilan perusteella yksilöllisiä työjärjestelyjä. Työnantajalla on silti oikeus päättää, miltä osin ne on mahdollista toteuttaa työpaikalla. Hyvään johtamiskulttuuriin toki kuuluu, että työntekijälle perustellaan, miksi tai miltä osin lääkärin suositusta ei pystytä ottamaan huomioon.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa huomioimaan työntekijän yksilönä. Työnantaja laiminlyö velvollisuuttaan huolehtia työntekijän työturvallisuudesta ja -terveydestä, jos se ei pyri ottamaan huomioon työterveyshuollon antamia suosituksia.

Ota yhteyttä työpaikan työsuojeluvaltuutettuun. Hän voi ottaa työturvallisuuslain velvoitteet esille työnantajan kanssa. Työnantajan pitäisi arvioida uudelleen työhösi liittyvät kuormitustekijät. Myös työterveyshuollon tekemä työpaikkaselvitys olisi syytä päivittää.