Pitääkö työvuorojen muuttamiseen suostua toistamiseen?

Kuvateksti
Työvuoroluetteloa voi muuttaa työntekijän suostumuksella aina. Kuva: Tehy-lehden arkisto

Esimies muutti samaa suunniteltua työvuoroa kahdesti viikon aikana. Ensimmäiseen muutoksen suostuin, mutta sitten hän halusi muuttaa vuoron takaisin alkuperäiseksi. Pitääkö uuteen muutokseen suostua?

Työvuoroluettelon muutokseen ei tarvitse suostua.

Työntekijän suostumuksella työvuoroluetteloa saa muuttaa aina, mutta jollei työntekijä hyväksy muutosta, esimerkiksi kuntatyönantaja voi muuttaa työvuoroluetteloa vain perustellusta syystä. Perustelteltukaan syy ei oikeuta muuttamaan työvuoroa, johon työntekijä on saapunut tai jonka hän on jo aloittanut.

Työvuoroluettelomuutoksesta pitää ilmoittaa työntekijälle viimeistään edellisen työvuoron aikana.

Työvuoroluettelossa näkyy työntekijän säännöllinen työaika alkamis- ja päättymisajankohtineen työpäivittäin sekä työntekijän vapaapäivät. Näitä aikoja voi perustellusta syystä muuttaa, mutta työnantaja ei saa tehdä muutoksia teetetyn ylityön häivyttämiseksi. Muutokset eivät saa myöskään johtua työtuntien alittumisesta.

Teetetty ylityö ei siis ole työvuoroluettelon muutos. Jos työntekijä tekee suunniteltua työvuoroa pidemmän vuoron, muodostuu ylimääräistä työtä, joka on yleensä ylityötä. Ylityön teettämiseen työnantajan tulee pyytää työntekijän suostumus. Ylityöhön ei ole pakko suostua.

Ole yhteydessä omaan luottamusmieheesi, jos työnantaja muuttaa työvuoroluetteloa vastoin työehtosopimuksen määräyksiä, pyrkii häivyttämään teetetyn ylityön työvuoroluettelomuutoksilla tai täyttämään työvuoroluettelon alitustunteja.

Julkaistu Tehy-lehdessä 3/2019