Pitäisikö minut vakinaistaa?

Kuvateksti
Määräaikaisten työsopimusten käyttö on kielletty, jos työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve. Kuva: iStock

Olen työskennellyt lähes kolme vuotta määräaikaisilla työsopimuksilla samassa työpaikassa ilman taukoa. Pitäisikö minut vakinaistaa?

Määräaikaisten työsopimusten käyttö on kielletty, jos työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve. Pysyvään työvoiman tarpeeseen viittaa jo vuosia kestänyt määräaikaisten työsopimusten ketjutus sekä se, että työtehtävät ovat pysyneet samoina tai samantyyppisinä.

Jos työvoiman tarve on pysyvä, ketjutus voi olla laiton, vaikka jokaiselle määräaikaiselle työsopimuksellesi löytyisi työsopimuslain edellyttämä perusteltu syy, kuten sijaisuus.

Pysyvään työvoiman tarpeeseen viittaavat myös määräaikaisten työsuhteiden suuri lukumäärä sekä sijaisten määrä suhteessa vakituiseen henkilökuntaan. Määräaikaisuudelle pitää olla sitä painavammat perusteet, mitä pidemmästä ketjuttamisesta on kysymys.

Ota yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen. Hän arvioi työsuhteesi vakinaistamisen edellytykset.

Julkaistu Tehy-lehdessä 12/2018