Pitkään ketjutettu sai korvauksia

Työnantaja maksoi yhdeksän kuukauden palkan korvauksena työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

Sairaanhoitajalla oli 2011–2016 kuntayhtymässä yhteensä 73 määräaikaista työsopimusta. Hän teki koko ajan samantyyppistä työtä palvelukodissa hoitajana tai ohjaajana. Työssäolokuukausia kertyi niin, että hän oli käytännössä vakituinen työntekijä jo vuodesta 2011 lähtien. Uutta työtä oli yleensä tarjolla heti edellisen pätkän päätyttyä.

Tilanne muuttui maaliskuussa 2016. Ensin työnantajan edustaja lupasi jatkaa työsuhdetta, mutta viikkoa myöhemmin työnantaja ilmoitti, että asiakastilanne on muuttunut, eikä työsuhdetta jatketa.

Sairaanhoitaja otti yhteyttä Tehyyn.

Lakimies Niina Nurminen arvioi työsuhteiden paikanneen työnantajan pysyvää työvoiman tarvetta. Määräaikaisten työsopimusten käyttö on työsopimuslaissa kielletty, jos työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve.

Sairaanhoitaja halusi riitauttaa työsuhteensa päättämisen käräjäoikeudessa. Kanteen nostamisen jälkeen työnantaja halusi neuvotella.

Sovintosopimuksessa sairaanhoitaja sai yhdeksän kuukauden palkan korvauksena.

Työnantaja maksoi yhdeksän kuukauden palkan korvauksena työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Korvauksesta kahden kuukauden palkka  oli irtisanomisajan palkkaa ja loput korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.