Reseptihoitajille kunnon korotus

Reseptihoitajat saavat Järvi-Pohjanmaalla ja Saarikassa 500 euron palkankorotuksen.Lääkäripulasta on kärsitty Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella – Alajärvellä, Soinissa ja Vimpelissä – jo pitkään. Asukkaita on noin 16 000, ja väestö ikääntyy. Sairaanhoitajat tekevät itsenäistä vastaanottotyötä, ja lääkäri saattaa käydä toimipisteessä kerran viikossa.

Kuvateksti
Soinin kunta kuuluu Järvi-Pohjanmaahan, joka maksaa reseptihoitajille palkanlisän. Kuva Aarno Isomäki / Vastavalo.fi.

Nyt tilannetta helpottaa kaksi sairaanhoitajaa, joilla on rajattu lääkkeenmääräämisoikeus.

Koulutukseen hakeutuneet hoitajat olivat saaneet työnantajalta suullisen lupauksen tulevasta palkankorotuksesta jo ennen koulutukseen lähtöä. Lopullisesti asiasta sovittiin pääluottamusmies Riikka Oravan käynnistämissä paikallisneuvotteluissa. Neuvottelut lähtivät hiukan hitaasti käyntiin, mutta tehtäväkohtaiseen palkkaan saatiin Tehyn linjausten mukainen 500 euron korotus.

– Kyseessä oli uusi asia, joten kaikilla osapuolilla oli hiukan opettelemista. Lopulta kuitenkin saimme hienon tuloksen aikaiseksi.

– Neuvoin olemaan aloittamatta työtä ennen kuin palkasta on sovittu.

Parhaillaan Järvi-Pohjanmaalla on yksi sairaanhoitaja aloittamassa lääkkeenmääräämiskoulutusta.

Riikka Orava sai neuvotteluissa tukea perusturvaliikelaitos Saarikasta. Se vastaa Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien sekä Saarijärven kaupungin yhteensä noin 20 000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista varhaiskasvatusta lukuun ottamatta.

Saarikassa lääkkeenmääräämiskoulutuksen on suorittanut kolme sairaanhoitajaa. He saivat 500 euron palkankorotuksen henkilökohtaisena lisänä.
– Tehyläiset ottivat koulutukseen hakeutuessaan yhteyttä ja kysyivät palkankorotuksen mahdollisuudesta. Neuvoin olemaan aloittamatta työtä ennen kuin palkasta on sovittu, pääluottamusmies Sirpa Huhtala sanoo.

Palkankorotuksesta sovittiin sittemmin yhteistoimintaelimessä. Huhtala kiittelee muita kunta-alan palkansaajajärjestöjä siitä, että ne tukivat korostusta. Päätös on voimassa ensi vuoden loppuun. Sen jälkeen katsotaan, millaiseksi käytäntö on muodostunut.

Huhtala antaa kunnian palkankorotuksesta sairaanhoitajille itselleen, jotka olivat jämäkästi vaatimuksensa takana.
– Lähtökohta on kuitenkin se, että palkkaa maksetaan työtehtävien ja koulutuksen perusteella. Kirjoitettujen reseptien lukumäärä ei ratkaise.

Myös Saarikkaa vaivaa lääkäripula. Lääkkeenmääräämiskoulutuksen suorittaneet sairaanhoitajat työskentelevät terveysaseman poliklinikalla ja sijaistavat aluehoitajia.
– Palkankorotus on yksi työnantajan keino sitouttaa työntekijöitä. Koulutus on työnantajalle arvokas, joten koulutuksen suorittaneista hoitajista kannattaa pitää kiinni, Sirpa Huhtala sanoo.

500 euron palkankorotuksesta on solmittu paikallinen sopimus myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä.

Sovi palkasta ennen koulutusta

  • Lääkkeitä saa määrätä terveyskeskukseen tai sairaanhoitopiirin työsuhteessa oleva sairaanhoitaja, jolla on rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämä erikoispätevyys.
  • Koulutuksen suorittanut sairaanhoitaja voi määrätä esimerkiksi antibiootteja virtsatieinfektioon ja angiinaan. Neuvolassa hoitajat voivat määrätä eräitä rokotteita sekä ehkäisypillereitä. Lisäksi hoitajat voivat uusia joihinkin kroonisiin sairauksiin, kuten diabetekseen ja verenpainetautiin, tarkoitettuja lääkkeitä.
  • Koulutusta annetaan esimerkiksi Jyväskylän, Turun ja Oulun ammattikorkeakouluissa. Vuoden kestävän koulutuksen laajuus on 45 opintopistettä.
  • Oikeuden edellytyksenä on terveyskeskuksen tai sairaanhoitopiirin vastaavan tai johtavan lääkärin kirjallinen määräys. Siinä todetaan lääkkeet, joita sairaanhoitaja saa määrätä.
  • Valvira antaa lääkkeenmääräämiseen oikeutetulle sairaanhoitajalle yksilöintitunnuksen, jota tämän tulee käyttää laatiessaan lääkemääräyksiä.
  • Tehy vaatii sairaanhoitajille 300–500 euron korotusta tehtäväkohtaiseen palkkaan. Palkasta on syytä sopia ennen koulutuksen alkua.
 
Julkaistu Tehy-lehdessä 14/2012