Saako keikkalainen palkan, jos sairastuu?

Kuvateksti
Keikkalainen ei välttämättä saa sairausajanpalkkaa. Kuva Lehtikuva.

Keikkailen kaupungilla ­muutaman viikon pätkissä. Saanko palkan, jos sairastun sopimallani pätkällä?

Keikkalaisen sairausajan palkan maksu riippuu kolmesta seikasta.

Ensiksi: Saat palkan, jos olet aloittanut työskentelyn ennen sairastumistasi. Jos sairastut ennen palvelussuhteen alkamista, palkkaa ei makseta. Ei, vaikka sairaus jatkuisi yli sovitun työsuhteen alkamispäivän.

Toiseksi: Sairausajan palkkaa maksetaan enintään palvelussuhteen viimeiseen päivään asti. Jos sairauslomasi jatkuu pidempään kuin palvelussuhde, sen ylittäviltä päiviltä ei makseta palkkaa.

Kolmanneksi: Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan alle 60 kalenteripäivää kestävässä palvelussuhteessa voit saada palkkaa enintään 14 sairaus­päivältä saman kalenterivuoden aikana.
Tuntityöntekijälle sairausajan palkka korvataan päiväpalkkana, ei suunniteltujen tuntien mukaisella tuntipalkalla.
 

Julkaistu Tehy-lehdessä 5/2017.