Saako keikkalaiset asettaa etusijalle?

Kuvateksti
Jaksotyössä pitää työntekijöille antaa työvuoroja ja vapaita tasapuolisesti. Kuva: Annika Rauhala. Kuvan henkilöt eivät liity kysymykseen.

Keikkalaiset tekevät viikonloput ja pyhät ja saavat niistä maksettavat korvaukset.

Onko työnantajalla oikeus suunnitella vakituisen henkilökunnan työvuorot sen mukaan, mitä vuoroja keikkalaiset haluavat tehdä?

Työsopimuslain mukaan työnantajan tulee kohdella työntekijöitä tasapuolisesti.

Laki kieltää määräaikaisten epäedullisempaan asemaan asettamisen.

Työolojen ja -ehtojen arvioinnissa sovelletaan myös yhdenvertaisuuslakia.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus edellyttää, että jaksotyössä tulisi pyrkiä antamaan saman työpisteen työntekijöille sama määrä vapaapäiviä viikonloppuna tietyn ajanjakson kuluessa. Se tarkoittaa tasapuolisuutta myös viikonlopun työvuoroissa ja työaikakorvauksissa.

Työvuoroluettelon tiedoksi saamisen jälkeen työvuoroihin ei voi tehdä muutoksia yksipuolisesti.

Sijaiset tulee hankkia niihin vuoroihin, joissa on henkilökunnasta vajausta, tai työvuoroluettelon muuttamisesta pitää sopia työntekijän kanssa.

Tasapuolisuus voi toteutua myös työaikatoivomusten kautta.

Työvuorojen sijoittelu ja työaikakorvausten määrä voi vaihdella, jos se on yksikössä työskentelevien toive.

Suosittelen, että keskustelette työpaikalla työvuorosuunnittelun tasapuolisuudesta.

Julkaistu Tehy-lehdessä 11/2012