Saako opintovapaalla keikkailla?

Kuvateksti
Rivityöntekijää ei voi yleensä kieltää tekemästä työtä myös toiselle työnantajalle. Kuva: Jaakko Martikainen

Olen jäämässä opintovapaalle. Saanko keikkailla joko oman tai toisen työnantajan palveluksessa?

Keikkailu omalle työnantajalle on sallittua opintovapaan aikana. Myös toiselle työnantajalle keikkailu on lähtökohtaisesti sallittua, etenkin jos kyse on suorittavan tason työstä.

Jokaisella on Suomen perustuslain mukaan oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Tätä perusoikeutta kuitenkin rajoitetaan työsopimuslaissa säädetyllä kilpailevan toiminnan kiellolla. Perusoikeuksien rajoitusten tulee olla mahdollisimman suppeita, joten kieltoon vaikuttaa työntekijän asema ja tehtävän työn luonne.

Johtavassa asemassa oleva rikkoo kilpailevan toiminnan kieltoa helpommin kuin rivityöntekijä. Rivityöntekijää ei voi yleensä kieltää tekemästä työtä myös toiselle työnantajalle. Sama koskee työskentelyä erilaisten palkattomien vapaiden, kuten hoitovapaan tai opintovapaan, aikana.

Palkattoman vapaan aikana työskentely voi vaikuttaa etuuksien määrään. Esimerkiksi opintovapaan ajalta maksettavalle aikuiskoulutustuelle on asetettu tuloraja. Sen ylittyessä tuen saajan tulee peruuttaa tuki ylityskuukaudelta ja hakea tuki tälle kuukaudelle jälkikäteen soviteltuna aikuiskoulutustukena. Liikaa maksettu tuki peritään takaisin. Lisätietoa saa Koulutusrahastosta.

Julkaistu Tehy-lehdessä 12/2018