Saako opiskelija tehdä kotikäyntejä yksin?

Kuvateksti
Opiskelijaa ei voi lähettää kotikäynnille yksin. Kuva: iStock

Työpaikallani on oppisopimusopiskelija. Voiko hän käydä yksin potilaiden kodeissa?

Ei voi. Oppisopimusaikana opiskelija ei ole vielä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö, joten häntä pitää valvoa ja ohjata.

Sosiaali- ja terveysalalla toimitaan tehtävissä, joissa potilasturvallisuus edellyttää ammattipätevyyttä.

Työpaikalla pitää nimetä vastuullinen kouluttaja, joka vastaa työssä oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta.

Terveydenhuoltolaki, asetus hoidon laadusta ja potilasturvallisuudesta sekä terveydenhuollon ammatinharjoittamissäädökset perustuvat siihen, että ammattihenkilöllä tulee olla riittävä koulutus, pätevyys ja valmiudet toimia ennen kuin hän voi hoitaa tehtäviä itsenäisesti.

Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden (lähihoitaja, perushoitaja, lastenhoitaja) ammatissa voivat tilapäisesti toimia muutkin henkilöt, joilla on riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito.

Työnantajan velvollisuus on arvioida nämä edellytykset.

Soila Nordström
koulutuspoliittinen asiantuntija

Julkaistu Tehy-lehdessä 14/2013