Saako sairaanhoitaja pistää lääkärin määräämän rokotteen?

Kuvateksti
Sairaanhoitajat tarvitsevat rokottamiseen kirjallisen luvan. Kuva: Pasi Leino

Erikoissairaanhoidon vuodeosastolla annetaan potilaille influenssarokotteita sairaalajakson aikana. Saako sairaanhoitaja pistää rokotteen, jos lääkäri on sen määrännyt?

Rokotteen saa antaa pistoksena vain lääkäri tai lääkärin valvonnassa asianmukaisen koulutuksen saanut terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, kätilö tai sairaanhoitajana laillistettu ensihoitaja. Uusi rokotusasetus tuli voimaan vuonna 2017. Asetuksessa on säädetty, mitkä ammattiryhmät saavat rokottaa.

Lääkärin valvonta ei välttämättä tarkoita konkreettista läsnäoloa rokotushetkellä, mutta lääkäri on vastuussa siitä, että rokottajalla on asianmukainen koulutus ja ajantasainen ammattitaito. Lisäksi käytettävissä pitää olla asianmukainen välineistö sekä rokottamiseen että rokotuskomplikaatioiden hoitamiseen. Annetut rokotukset on kirjattava asianmukaisesti potilastietojärjestelmään.

Sairaanhoitajat tarvitsevat rokottamiseen kirjallisen luvan. Rokotusosaamiseksi ei riitä, että rokottaja osaa antaa lääkkeen injektiona. Toimintayksikössä on varmistettava, että rokottajalla on tehtävän edellyttämä teoreettinen osaaminen. Lisäksi sairaanhoitajan on suoritettava työyksikössä näytöt eri rokottamistekniikoista hyväksyttävästi. Rokottamisen näytön ottaa vastaan kokenut rokottamisluvallinen laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Näin ohjeistaa THL:n Turvallinen lääkehoito -opas.

Sairaanhoitajaopiskelijat suorittavat ammattikorkeakoulussa valtakunnallisen rokotusosaamisen teoriakokonaisuuden. Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus koostuu kahdesta opintojaksosta, joista voi suorittaa molemmat tai vain toisen: rokotusosaamisen perusteet ja rokotusosaamisen syventäminen. Jos kokonaisuutta ei ole suorittanut opiskelujen aikana, sen voi suorittaa maksullisena, verkossa toteutettavana täydennyskoulutuksena. Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden suorittaminen toimii näyttönä teoreettisesta osaamisesta.

THL edellyttää rokottajalta riittävän laaja osaamista. Se tarkoittaa kaikkia niitä tietoja ja käytännön rokotustaitoja, joiden avulla rokottaja pystyy toteuttamaan rokotuksia asianmukaisesti ja turvallisesti. Käytännön rokotustaitojen lisäksi on oltava ajantasaiset tiedot sekä rokotteista että rokotuksilla ehkäistävistä taudeista. Erityisen tärkeä on tuntea ne rokotteet, joita omassa toimipisteessä annetaan. Myös kansallisen rokotusohjelman tuntemus kuuluu jokaisen rokottajan perusosaamiseen.

Rokottajan on osattava antaa rokottamiseen liittyviä ohjeita. Hänen on myös pystyttävä keskustelemaan rokottamiseen liittyvistä asioista rokotettavan tai hänen vanhempansa kanssa. Tarvittaessa rokottajan pitää pystyä kertomaan, mitä rokottamattomuus tarkoittaa yksilö- ja väestötasolla.

Rokottajan on aina ennen rokottamista tarkistettava, että rokotus on tarpeellinen ja että esteitä rokotteen antamiselle ei ole. Rokottajan on osattava tunnistaa ne tilanteet, joissa tulee konsultoida esimerkiksi toimipisteen rokotusvastuulääkäriä.

Julkaistu Tehy-lehdessä 3/2019