Saako sairaanhoitajaopiskelija ottaa verinäytteitä?

Kuvateksti
Näytteenotto ja analysointi on ensisijaisesti bioanalyytikkojen työtä. Kuva: Jaakko Martikainen

Työskentelen sairaanhoitajan sijaisena. Saanko opiskelijana ottaa verinäytteitä?

Tehyn näkemyksen mukaan näytteenotto ja analysointi on ensisijaisesti bioanalyytikkojen työtä, sillä he ovat kliinisen laboratoriotyön asiantuntijoita.

Jos työnantaja edellyttää, että sairaanhoitajan sijaisena toimiva opiskelija ottaa verinäytteitä, työnantajan tulee arvioida tapauskohtaisesti opiskelijan valmiudet ja osaaminen. Opiskelijan tulee saada riittävä perehdytys.

Bioanalyytikoista on ollut pulaa usean vuoden ajan. Ammattihenkilölainsäädäntö mahdollistaa sen, että näytteenottotehtäviä siirretään sairaanhoitajille ja lähihoitajille. Heidän osaamisensa on varmistettava riittävällä lisäkoulutuksella, perehdytyksellä ja kliinisen työn näytöillä.

Näytteenotosta pitää olla työpaikalla selkeät ohjeet. Perehdyttäjän ja osaamisen varmistajan olisi suositeltavaa olla bioanalyytikko.

Sairaanhoitajan tehtävissä toimivan opiskelijan on työskenneltävä aina riittävän kokeneen sairaanhoitajan valvonnan alaisuudessa. Opiskelijalle on nimettävä ohjaaja kirjallisesti. Ohjaajan on toimittava samassa toimintayksikössä kuin opiskelija. Opiskelijan on kerrottava ohjaajalleen ja esimiehelleen, jos hän kokee, että osaaminen ei riitä johonkin tehtävään.

Laadukkaasti toteutettu näytteenotto on keskeinen osa onnistunutta laboratoriotutkimusta. Näytteenoton virheet voivat aiheuttaa vakavia seurauksia potilaille.

Julkaistu Tehy-lehdessä 1/2021.