Saako työsuhde katketa raskauteen?

Kuvateksti
Työsuhteen kestoa ei saa rajata raskauden tai perhevapaan vuoksi. Kuva: Annika Rauhala

Olen ollut sijaisena määräaikaisilla työsopimuksilla parin vuoden ajan. Kun tulin raskaaksi ja jäin äitiysvapaalle, määräaikaisuuttani jatkettiin siihen päivään asti, kun palkallinen äitiysvapaa loppuu. Sijaistettavan poissaolo jatkuu pidempään. Menettelikö työnantaja oikein?

Työsuhteen kestoa ei saa rajata raskauden tai perhevapaan vuoksi. Työsuhde ei saa päättyä äitiysvapaan alkuun tai loppuun, vaan työsuhteen keston on oltava sidoksissa työn tarpeeseen. Sopimus on siis tehtävä koko sijaisuusajalle, vaikka työntekijä olisikin perhevapaalla.

Määräaikaisuuden päättyessä työsuhdetta pitää jatkaa, jos työnantaja ei pysty osoittamaan, että työsuhde olisi päättynyt myös siinä tapauksessa, että työntekijä ei olisi ollut perhevapaalla.
Raskauden tai perhevapaan takia syrjityllä työntekijällä on oikeus saada tasa-arvolain mukainen veroton hyvitys. Sen määrä on vähintään 3 570 euroa.

Ota viipymättä yhteyttä luottamusmieheesi.

Julkaistu Tehy-lehdessä 1/2018