Saanko lomani rahana?

Kuvateksti
Työsuhteen päättyessä kaikki pitämättömät vuosilomat ja säästövapaat maksetaan vuosilomalain mukaan lomakorvauksena. Kuva: iStock

Jään eläkkeelle ensi vuoden toukokuun alussa. Onko minulla oikeus saada lomani rahana? 

On, sillä työsuhteen päättyessä kaikki pitämättömät vuosilomat ja säästövapaat maksetaan vuosilomalain mukaan lomakorvauksena. Tämä pätee myös silloin, kun työsuhde päättyy eläkkeelle jäämiseen. Sovellettavan työehtosopimuksen määräyk­sistä riippuu, maksetaanko lomakorvauksen lisäksi lomarahaa. Yleensä lomaraha tulee maksettavaksi myös työsuhteen päättyessä. Näin on esimerkiksi Terveyspalvelualan työehtosopimuksessa.

Vuosilomalain mukaan lomaa kertyy lomanmääräytymisvuoden aikana. Tällä hetkellä lomaa kertyy ajalla 1.4.2018-31.3.2019. Kun lomanmääräytymisvuosi päättyy, työnantaja saa määrätä työntekijälle 24 lomapäivää kesälomakaudelle 2.5.-30.9.2019. Jäljelle jääneet lomapäivät käytetään talvilomakaudella 1.10.2019-31.3.2020. Lisäksi lomaa voi säästää niin sanottuna säästövapaana. Säästövapaasopimuksessa olisi muun muassa sovittava, minä kalenterivuonna lomat pidetään.

Työehtosopimuksessa voi olla vuosilomalaista poikkeavia määräyksiä muun muassa lomakaudesta, lomakorvauksesta ja säästövapaasta.

Jos jäät eläkkeelle 1.5.2019, työnantaja ei voi määrätä kertyneitä lomiasi kesälomakauden ajaksi, koska työsuhteesi ei ole silloin enää voimassa. Voit siis saada kaikki lomat lomakorvauksena eli rahana. Lomakorvauksena maksetaan myös mahdolliset pitämättömät säästövapaat, jotka on sovittu pidettäväksi myöhemmin kuin 1.5.2019.

Jos haluaisit mieluummin lomaa, voisit sopia, että pidät kertyneet lomasi ennen työsuhteen päättymistä.

Julkaistu Tehy-lehdessä 10/2018