Saanko työ­todistuksen automaattisesti?

Kuvateksti
Työnantajalla ei ole velvollisuutta antaa työtodistusta oma-aloitteisesti. Kuva: iStock

Olin kesätöissä. Saanko työ­todistuksen automaattisesti vai pitääkö se pyytää?

Työntekijällä on työsopimuslain mukaan oikeus saada työsuhteen päättyessä työtodistus. Työtodistusta pitää pyytää, sillä työnantajalla ei ole velvollisuutta antaa sitä oma-aloitteisesti.

Työntekijä voi valita, haluaako hän työtodistuksen suppeana vai laajana. Suppea työtodistus sisältää ainoastaan työsuhteen kestoajan ja työtehtävät, joita työntekijä on tehnyt työsuhteen aikana.

Laajassa työtodistuksessa on näiden lisäksi myös työsuhteen päättymissyy sekä arvio työntekijän työtaidoista ja käytöksestä. Työntekijä voi myös halutessaan valita vain toisen näistä. Pyytäessään työtodistusta työntekijän kannattaakin ilmaista selkeästi, mitä hän haluaa työtodistuksen sisältävän. Työtodistuksesta ei saa ilmetä muuta kuin sen sanamuodoista käy ilmi.

Työtodistusta voi pyytää 10 vuoden ajan työsuhteen päättymisestä lukien, mutta arvion sisältävä todistus on pyydettävä viiden vuoden kuluessa.

Julkaistu Tehy-lehdessä 9/2020.