Sairaanhoitaja sai odotusajan palkan

Loppupalkan vuorolisät maksettiin niin myöhään, että työntekijälle syntyi oikeus odotusajan palkkaan.

Kuvateksti
Kuva: Lauri Rotko

Sairaanhoitajan työsuhde kuntaan päättyi kuukauden 10. päivä. Hän sai viimeisen palkkansa lomakorvauksineen 15. päivä, mutta palkasta puuttuivat vuorolisät. Hän kysyi niitä sekä lähiesimieheltään että pääluottamusmieheltä. Esimies ilmoitti, että vuorolisät maksetaan vasta seuraavan kuun lopussa.

Sairaanhoitaja vaati pääluottamusmiehen tuella työsopimuslain mukaista odotusajan palkkaa. Työntekijällä on oikeus enintään kuudelta päivältä täyteen palkkaan ja viivästyskorkoon, jos työsuhteesta johtuva saatava viivästyy.

Työnantaja vetosi alueelliseen käytäntöön, työsopimuksen kirjaukseen sekä palkkateknisiin syihin ja kieltäytyi maksamasta odotusajan palkkaa. 

Osallistuessaan Tehyn koulutukseen myöhemmin keväällä pääluottamusmies tajusi, että työpaikan käytäntö on työsopimuslain vastainen. Hän otti yhteyttä Tehyn järjestöasiantuntija Arja Tunturiin, joka ohjasi asian edunvalvontaan. Lakimies Matias Nyman vahvisti tulkinnan siitä, että sairaanhoitajalla on oikeus odotusajan palkkaan. 

Pääluottamusmies pyysi paikallisneuvottelua asiasta, minkä jälkeen työnantaja suostui maksamaan odotusajan palkan viivästyskorkoineen eli noin 500 euroa.