Sairaanhoitajan kokonaisansiot 500 euroa jäljessä mediaanipalkasta

Yleisin kuukausiansio oli 2 500 euroa vuonna 2016. Sairaanhoitaja kuului tähän ansioluokkaan.

Kuvateksti
Rakennustyöntekijä ja sairaanhoitaja löytyvät samasta ansioluokasta. Kuva: Lehtikuva / Martti Kainulainen

Kun kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansiot jaetaan sadan euron luokkiin, eniten palkansaajia oli välillä 2 500–2 599 euroa. Heitä on yhteensä noin 69 000 henkilöä. Tämä oli yleisin ansioluokka, jossa tyypillisimpiä ammattiluokkia olivat muun muassa sairaanhoitaja, lastentarhanopettaja ja rakennustyöntekijä.

Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen vuoden 2016 palkkarakennetilastoista. Kokonaisansiot sisältävät peruspalkan lisäksi kaikki palkanlisät, ylityöansiot ja luontoisedut, mutta eivät tulospalkkioita tai lomarahoja. Kokonaisansiot ovat bruttomääräisiä, eli niistä ei ole vähennetty veroja tai muita maksuja.

Palkkarakennetilasto kuvaa julkisen sektorin ja yksityisellä sektorilla yli viiden hengen yrityksissä työskenteleviä palkansaajia.

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 3 001 euroa kuukaudessa. Puolet kokoaikatyötä tekevistä ansaitsi tätä vähemmän ja puolet enemmän. Sairaanhoitaja jäi näin 500 euroa mediaanista.

Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi muistuttaa, että tämä osaltaan kertoo siitä, miten hoitohenkilöstön palkkaus ei vastaa tällä hetkellä työn vaativuutta eikä työssä edellytettyä koulutustasoa.

– Työn vaativuuden jatkuva lisääntyminen ei ole näkynyt mitenkään palkkakehityksessä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämän hyvin naisvaltaisen alan palkkakuopasta nouseminen edellyttää nyt toimenpiteitä sekä päättäjiltä että työmarkkinaosapuolilta.

Kokonaisansioiden keskiarvo oli 3 368 euroa kuukaudessa. Kokoaikaisista palkansaajista 63 prosenttia ansaitsi keskiarvoa vähemmän. Tätä selittää se, että suuret kokonaisansiot nostavat keskiarvoa.

Kokoaikainen palkansaaja tarkoittaa työntekijää, joka on tehnyt täyttä työviikkoa koko tilastointikuukauden.