Seitsemän vuoden vääntö – palkkaerot poistuivat Kiteellä

Liikkeenluovutuksen jälkeen palkat pitää harmonisoida niin, että samoista työtehtävistä maksetaan sama palkka.

Kuvateksti
Tehyläiset haastoivat työnantajan käräjäoikeuteen Kiteellä. Kuva iStock.

Mikä oli ongelma?

Kiteen kaupunkiin perustettiin vuoden 2009 alussa Helli-liikelaitos, johon yhdistyi viisi eri organisaatiota. Tehy sopi työnantajan kanssa, että palkat harmonisoidaan kolmessa vuodessa, mutta lopputuloksesta tai tavasta ei sovittu. Siitä oli yhteisymmärrys, että sairaanhoitajat tekevät yhtä vaativaa työtä.

Palkoissa oli eroa enimmillään noin 170 euroa, mutta korkeinkin palkka oli hiukan pienempi kuin sairaanhoitajan keskimääräinen tehtäväkohtainen palkka.

Kolmen vuoden kuluttua työnantaja ilmoitti, että harmonisointi on tehty.

Kuukausipalkoissa oli edelleen hieman alle sadan euron ero.

– Samassa työpisteessä työskenteli samoissa tehtävissä sairaanhoitajia, joilla oli eri palkat, kummastelee pääluottamusmies Susanna Makkonen.

Mitä Tehy teki?

Ammattiosasto ilmoitti työnantajalle, ettei hyväksy päätöstä harmonisoinnin lopettamisesta. Paikallisneuvottelut päättyivät tuloksettomina, joten asia meni keskusneuvotteluihin.

Kun niissäkään ei saatu tulosta aikaan, kolmetoista tehyläistä haastoi työnantajan käräjäoikeuteen. Kanteen perusteena oli työsopimuslaki. Se edellyttää työntekijöiden tasapuolista kohtelua, jollei siitä poikkeamiselle ei ole hyväksyttävää syytä.

Tehyläiset vaativat, että palkat tasataan takautuvasti vuoden 2012 alusta lukien. Tuolloin kuntien yhdistymisestä oli kulunut kolme vuotta.

Kuinka asia ratkesi?

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus katsoi, että tehyläisten vaatimus palkkaerojen poistamista ja sen tahdista oli oikeutettu. Palkkaeroille oli ollut alun perin hyväksyttävä syy, mutta ne olisi pitänyt poistaa kohtuullisessa ajassa.

Kantajat saavat maksamatta jääneet palkat takautuvasti vuoden 2012 alusta lähtien. Kukin saa noin viisi tuhatta euroa. Heille – ja myös kanteen ulkopuolelle jääneille, pienempää palkkaa saaneille sairaanhoitajille – maksetaan vastedes samaa palkkaa kuin kaikille muillekin samaa työtä tekeville sairaanhoitajille.