Sitooko työnantajan maksama koulutus?

Kuvateksti
Tehy ei suosittele takaisinmaksusopimuksia. Kuva: iStock

Kävin työnantajan maksaman erikoistumiskoulutuksen, joka kesti hieman alle vuoden. Pitääkö minun pysyä nykyisessä työpaikassani jokin tietty määräaika?

Työntekijä ei ole velvollinen olemaan työnantajan palveluksessa tiettyä aikaa koulutuksen jälkeen, elleivät työntekijä ja työnantaja ole sopineet asiasta.

Tällaisissa sopimuksissa sovitaan, että mikäli työntekijä irtisanoutuu esimerkiksi kahden vuoden aikana, hänen on maksettava takaisin koulutuksen kustannukset tai osa niistä.

Kustannuksiin voidaan laskea mukaan myös koulutukseen käytetty työaika.

Tehy ei suosittele tällaisten sopimusten tekemistä.

Esimerkiksi 30–40 opintopisteen koulutus ei ole niin laaja tai kallis, että takaisinmaksusta olisi perusteltua sopia.

Takaisinmaksusopimukset saattavat muodostua työntekijälle kohtuuttomiksi ja tulla siten pätemättömiksi.

Tämä merkitsee, ettei sopimusta voida toimeenpanna tuomioistuinteitse.

Kohtuullisuutta harkittaessa kiinnitetään huomiota muun muassa sopimuksen kestoon, koulutuksen hintaan ja siihen, kuinka paljon kumpikin osapuoli hyötyy koulutuksesta.

Julkaistu Tehy-lehdessä 9/2014