Suullinen palaute tehoaa

Kadonnut työmotivaatio olisi parasta ottaa puheeksi esimiehen kanssa.

Kuvateksti
Kun ilmapiiri on turvallinen ja yhteistyö sujuvaa, yksittäinen työntekijä haluaa tehdä työnsä hyvin. Kuva: iStock

"Mulla alkaa työmotivaatio oleen aika nollis.”
”Siis mitä, missäs mun työmotivaatio on? Se meni johonkin, hävis kun tuhka tuuleen.”
”Mulla motivaatiota laskee se, että taaskaan en määräaikaisen työsuhteen päätteeksi saa vakkarijatkoa, vaikka sitä alussa lupailtiin.”

Työmotivaatio syntyy ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä. Ulkoiset tekijät ovat niitä asioita, jotka vaikuttavat ihmisen toimintaan ulkoapäin. Avainasemassa on esimies ja hänen tapansa toimia. Esimiehen työhön kuuluu pitää huolta työntekijän motivaatiosta työpaikan arjessa. Tätä sanotaan aineettomaksi palkitsemiseksi.

Suullinen palaute voi motivoida rahallista enemmän, jos se tulee oikealla tavalla.

Aineetonta palkitsemista voivat olla esimerkiksi kehitys- ja etenemismahdollisuudet uralla, palautteen antaminen sekä mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön.

Työmotivaatioon vaikuttavat sisäiset tekijät vaihtelevat työntekijän persoonan mukaan. Rahallinen palkkio motivoi hetkellisesti lähes kaikkia ihmisiä, mutta sisäistä motivaatiota lisäävät myös työn merkitys, tavoitteellisuus, haasteet, arvostus ja riittävä vapaus. Suullinen palaute voi motivoida rahallista enemmän, jos se tulee oikealta henkilöltä oikealla tavalla.

Työn tulee olla sopivan vaikeaa, ettei siihen tylsisty. Haastavat tehtävät opettavat uutta, mikä voi olla jo sinänsä palkitsevaa. Liian kuormittava työ puolestaan syö luovuutta. Liika seuranta ja ulkoinen hallinta tappavat motivaatiota. Luottamus työntekijän osaamiseen vapauttaa luovuutta ja tarjoaa mahdollisuuksia toimia itseohjautuvasti ja luovasti.

Motivoituneet työntekijät ovat työpaikan elinehto. Työsuhteen alussa työntekijä on yleensä motivoitunut, mutta ajan myötä innostus saattaa heikentyä. Motivaatiota laskevat esimerkiksi työn vaatimuksiin nähden liian alhainen palkka, simputtaminen ja työsuoritusten aiheeton arvostelu.

Esimiehen kannattaa keskustelemalla selvittää jokaisen työntekijän motivaatiotekijät. Motivoivaa toimintaa tulee tukea ja ja motivaatiota vähentävää välttää. Yksikin väärin hoidettu tilanne voi romahduttaa työntekijän innostuksen ja luottamuksen pitkäksi aikaa.

Työpaikan henkinen hyvinvointi ylläpitää työmotivaatiota. Kun ilmapiiri on turvallinen ja yhteistyö sujuvaa, yksittäinen työntekijä haluaa tehdä työnsä hyvin.

Hyvin järjestetty ja mitoitettu työ tuntuu mielekkäältä ja sopivan haastavalta, ja työntekijä mieltää työpanoksensa osaksi prosessia. Tällöin työntekijä on aidosti kiinnostunut työstään ja antaa mielellään työpanoksensa työpaikan käyttöön.

Ole oma motivaattorisi

  • Mieti, mitä työ sinulle antaa palkan lisäksi.
  • Etsi lähipiiristäsi tukihenkilö, joka kannustaa sinua työnteossa. Hän voi olla työtoveri tai ystävä, jonka tapaa tehdä työtä ihailet.
  • Hakeudu koulutukseen. Uuden oppiminen voi tuoda työhön lisää intoa.
  • Vaihda työtä tai työpaikkaa. Ei kannata jäädä työhön, joka ei enää tarjoa riittävästi haastetta.
  • Ole myönteinen. Jatkuva valittaminen ja tyytymättömyys käyvät raskaaksi ja laskevat muidenkin työmotivaatiota.
  • Muista muu elämä. Virtaa työhön voi saada myös vapaa-ajasta ja harrastuksista.

Simo Hokkanen, Tapio Mäkelä ja Vesa Taatila: Alan johtajaksi. WSOY 2008.
www.miikkasalavuo.fi www.health24.com

Julkaistu Tehy-lehdessä 16/2013