Tehyläinen sai potkut vaatiessaan palkkaansa – kyse syrjinnästä koeaikana

Työsuhteen purkaminen koeaikana ei vaadi perusteluita. Syrjintä on silti laitonta.

Kuvateksti
Koeaika voi olla enintään kuusi kuukautta. Työehtosopimuksessa ja työsopimuksessa voidaan sopia lyhyemmästä ajasta. Kuva iStock.

Työsuhdetta ei saa koeaikanakaan päättää epäasiallisella tai syrjivällä perusteella. Todistustaakka syrjinnästä on kuitenkin työntekijällä, joten käytännössä työntekijän voi olla vaikea näyttää epäasiallisuutta tai syrjintää toteen. Joskus se kuitenkin onnistuu.

Tämän osoittaa tapaus, jossa tehyläinen sai korvauksia yksityiseltä terveyspalveluyritykseltä. Yritys oli purkanut työsuhteen koeaikana syytä ilmoittamatta.

Tehyläinen ei ollut saanut työstään korjaavaa palautetta, eikä häntä ollut kehotettu toimimaan työtehtävissä toisin. Hän epäili, että työsuhteen purkamisen syynä oli hänen yhteydenottonsa ammattiliittoon palkkaepäselvyyksien vuoksi.

Työtä aloittaessa oli sovittu suullisesti työehtosopimuksen mukaisista palvelusvuosilisistä. Kirjallisessa työsopimuksessa lisiä ei kuitenkaan mainittu, eikä niitä maksettu ensimmäisessä palkassa. Kysyttäessä esimies ilmoitti, ettei lisiä ole luvassa.

Koska suullinen työsopimus on pitävä, Tehy lähetti työnantajalle selvityspyynnön. Työnantaja maksoi kiistanalaiset palvelusvuosilisät, mutta päätti työsuhteen koeaikaan vedoten.

Riitautuksen jälkeen työnantaja ilmoitti haluavansa sopia asian.

Työnantaja ei voi estää työntekijää olemaan yhteydessä ammattiliittoonsa. Työnantaja ei myöskään saa sanoa työntekijää irti siksi, että tämä on ammattiliiton jäsen, toimii ammattiliitossa tai puhuu edunvalvonnasta työpaikalla.

 

 

Tätä tarkoittaa koeaika

  • Koeaika voi olla määräaikaisessa ja toistaiseksi voimassa olevassa työsopimuksessa kuusi kuukautta. Työehtosopimuksessa ja työsopimuksessa voidaan sopia lyhyemmästä koeajasta.
  • Koeaika voi olla vain työsuhteen alussa ja korkeintaan puolet määräaikaisen työsuhteen kestosta. Sitä ei voi käyttää peräkkäisissä työsopimuksissa.
  • Työsuhteen molemmat osapuolet voivat purkaa työsuhteen koeajan kuluessa syytä ilmoittamatta.
  • Työnantajan ei tarvitse perustella koeaikapurkua, mutta työnantaja voi joutua maksamaan vahingonkorvausta, jos työntekijä pystyy näyttämään syrjivän tai epäasiallisen perusteen toteen. Yleisimmät syrjintäperusteet ovat raskaus ja terveydentila.
  • Työnantaja saa pidentää koeaikaa kuukaudella, jos työntekijä on koeaikana työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä 30 päivää. Jos poissaoloja on alle 30 päivää, koeaikaa ei voi pidentää. Koeajan jatkumisesta on ilmoitettava työntekijälle ennen kuin alun perin sovittu koeaika päättyy.
  • Tehyläisillä määräys koeajan pituudesta on Ensihoitopalvelualan, Sosiaalipalvelualan, Plusterveyden ja Hammaslääkärien työnantajayhdistyksen työehtosopimuksissa. Työehtosopimuksen määräystä koeajan pituudesta ei voi pidentää.