Tehyn kysely: Työaikaa kuuluu edelleen pyykkäykseen ja siivoukseen

Tavoitteena on ollut, että lailla säädetyn hoitajamitoituksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työaikaa ei kulu enää esimerkiksi siivoukseen.

Kuvateksti
Sairaanhoitaja Auli Rantanen avustaa intervallijaksolle tulevaa asiakasta Heikanrinteen palvelukeskuksessa Forssassa.
Kuva: Pasi Leino

Vanhustenhoidossa työskentelevät tehyläiset ovat kertoneet, että heidän työaikaansa kuluu edelleen vanhuksen varsinaisen hoidon lisäksi – tai jopa sen sijasta – ruoka- ja pyykkihuoltoon sekä siivoukseen.

Tavoitteena on ollut, että lailla säädetyn hoitajamitoituksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työaikaa ei kulu enää esimerkiksi siivoukseen. Minimimitoitus nousi vuodenvaihteessa ja on nyt 0,6  työntekijää asiakasta kohden. Ensi vuoden huhtikuusta lähtien mitoitus on 0,7.

”Terveydenhuollon ammattihenkilön työhön ei kuulu siivoaminen tai ruokahuolto, vaan sitä varten on oltava koulutettu laitoshuoltaja ja muuta tukipalveluhenkilöstöä”, sanoo Tehyn koulutuspoliittinen asiantuntija Kirsi Coco

”Lattialle hoitotilanteessa päätynyt eritetahra pyyhitään toki, mutta säännöllinen siivous ei ole hoitohenkilöstön työtä.”

Jos säännöllistä siivousta, ruokahuoltoa ja pyykkäämistä valuu hoitajien tehtäväksi, se vie aikaa hoidolta ja voi vaarantaa potilasturvallisuuden, Kirsi Coco muistuttaa. Hän kehottaa keskustelemaan asiasta esihenkilön kanssa. Myös luottamusmieheen voi ottaa yhteyttä. Viime kädessä voi tehdä epäkohtailmoituksen esimerkiksi kunnalle.

Siivoaminen sekä ruoka- ja pyykkihuolto nousivat esiin Tehyn kyselyssä, johon vastasi noin 1 400 tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa työs­kentelevää sairaanhoitajaa ja lähihoitajaa. Kysely koski aamuvuoroa.

Esimerkiksi useimmat tehostetussa palveluasumisessa työskentelevät lähihoitajat kertoivat, että heiltä menee aamuvuorossa puolisentoista tuntia ruoka- ja pyykkihuoltoon sekä siivoukseen.

Sairaanhoitajat tekevät tukitehtäviä lähihoitajia vähemmän, mutta silti esimerkiksi 75 prosenttia kaikista tehostetun palveluasumisen ammattihenkilöistä ilmoitti, että tekee ainakin jossain määrin pyykkihuoltoa.

Asukkaiden huoneiden ja yhteisten tilojen siivoukseen hoitajat käyttävät tehostetussa palveluasumisessa tyypillisesti vartista puoleen tuntiin. Kyselystä oli suljettu pois äkilliset eritetahrat, jotka syntyvät esimerkiksi hoitotilanteessa.

Ruoan valmistamiseen ja lämmittämiseen tehostetussa palveluasumisessa työskentelevät hoitajat käyttävät tyypillisesti vartista tuntiin.

Hoitajien siivous- ja muut vastaavat työt kummastuttavat Cocoa senkin vuoksi, että vanhustenhoidossa työskentelee myös hoiva-avustajia.

”Hoitajat siivoavat, ja samanaikaisesti on työyksikköjä, joissa hoiva-avustajat osallistuvat lääkehoitoon.”

Tehyn mukaan hoiva-avustajia ei pidä lisätä välittömään asiakastyöhön, eikä heillä saa korvata esimerkiksi lähihoitajia. Valvira myös muistutti viime marraskuussa, että hoiva-avustaja ei saa työskennellä yksin eikä osallistua lääkehoitoon ilman koulutusta. 

”Kahdeksan tunnin koulutuksella ei voi hankkia lähihoitajan lääkehoidon osaamista”, Kirsi Coco sanoo.

Vakituisen henkilöstön aikaa kuluu myös sijaisten ja keikkalaisten perehdyttämiseen. Tehyn kyselyn mukaan perehdytykseen kuluu aamuvuorossa yleensä enintään puoli tuntia.

”Vartinkin päivittäinen perehdytys on vakituisen työntekijän näkökulmasta paljon. Toisaalta sijaisen kannalta se on vähän, jos henkilö on uusi ja hän joutuu selviytymään yksin, Coco pohtii.

Lähihoitajan tyypillinen aamuvuoro tehostetussa palveluasumisessa, tuntia/päivä

Infografiikka aamuvuoron työtehtävistä. Päivittäisissä toiminnoissa avustaminen 3 tuntia. Siivous jne. 1,5 tuntia. Kirjaaminen 1 tunti. Lääkehoito 1 tunti. Sairaanhoidon toimet 1 tunti.

 

Vanhustenhoidon keskeistä sisältöä on asiakkaan tukeminen arjen toimissa, kuten ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa, liikkumisessa ja wc-käynneissä. Nämä tehtävät lohkaisevat yli kolme tuntia tehostetussa palveluasumisessa työskentelevien lähi- ja sairaanhoitajien aamuvuorosta.

Lääkehoitoon ja lääkehoitosuunnitelman mukaisiin tehtäviin lähi- ja sairaanhoitajilta kuluu puolesta tunnista tuntiin. Yhtä kauan kuluu sairaanhoitoon, kuten haavahoitoihin sekä verenpaine- ja verensokerimittauksiin.

Toimintakyvyn tukemiseen – kuten liikehoitoihin, jumpparyhmiin ja kävelyharjoituksiin, apuvälineiden hankintaan ja käytönohjaukseen – kuluu tehostetussa palveluasumisessa vartista puoleen tuntiin.

Aamuvuorossa aikaa esimerkiksi kävelyharjoituksiin tai ulkoiluun ei juuri ole. Yli neljäkymmentä prosenttia vastaajista arvioi, ettei työaikaa kulu aamuvuorossa lainkaan toimintakyvyn tukemiseen.

”Vaikka vastaajat kertovat käyttävänsä toimintakyvyn tukemiseen melko vähän aikaa, on hyvä huomata, että päivittäisissä toiminnoissa avustaminen on osa toimintakyvyn ylläpitämistä, jos avustaminen tapahtuu voimavaralähtöisesti”, sanoo Kirsi Coco.

Palvelutarpeen arviointiin meni lähihoitajilla vartista puoleen tuntiin, sairaanhoitajat käyttivät 30–60 minuuttia. Hoito- ja palvelusuunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen, kuten asiakkaan ja läheisten kanssa tehtävän yhteistyön suunnitteluun, kuluu vartista tuntiin.

”Palvelutarpeen arviointi näyttää monilla työpaikoilla olevan sairaanhoitajien työtä. He käyttävät myös enemmän aikaa hoito- ja palvelusuunnitelmiin.”

Lähde: Tehyn kysely marraskuussa 2021.

Kyselyyn vastasi noin 1 400 tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa työs­kentelevää sairaanhoitajaa ja lähihoitajaa. Kaikkiaan kyselyyn vastasi noin 5 306 tehyläistä.