Tekikö työnantajasi konkurssin? Näin palkkaturva auttaa

Maksamatta jääneitä palkkoja on haettava kolmen kuukauden kuluessa.

Kuvateksti
Palkkaturvaa maksetaan enintään 15 200 euroa. Kuva iStock.

Kun työnantaja on maksukyvytön

Valtion varoilla toimiva palkkaturvajärjestelmä turvaa rahojen saannin, kun työnantaja on maksukyvytön joko taloudellisen tilanteen tai konkurssin vuoksi. Palkkaturvajärjestelmä edellyttää, että työ on tehty Suomessa tai suomalaisen yrityksen palveluksessa ulkomailla ja että työntekijällä on kotipaikka Suomessa. Työntekijän pitää olla työsuhteessa.

Hakijan ei tarvitse esittää selvitystä työnantajan maksukyvyttömyydestä, vaan sen tutkii palkkaturvaviranomainen.

Muutakin kuin palkkaa

Palkkaturvana maksetaan saatavia, joiden peruste ja määrä ovat selviä ja riidattomia. Saatavat tarkoittavat palkkaa, vuosiloma­korvausta, lomarahoja, päivärahoja, matkakustannusten korvausta, korvausta perusteettomasta irtisanomisesta tai esimerkiksi tasa-arvolain mukaista hyvitystä.

Toimi nopeasti

Palkkasaatavia on haettava palkkaturvasta kolmen kuukauden kuluttua niiden eräpäivästä. Eräpäivä on esimerkiksi palkanmaksupäivä tai työsuhteen päättymispäivä. Kolmen kuukauden sääntö on ehdoton.

Jos työnantaja on tehnyt konkurssin, palkkaturvahakemuksen tekee yleensä konkurssipesää edustava pesänhoitaja.

Konkurssitapauksessa kolmea kuukautta vanhempia saatavia haetaan konkurssipesältä. Pesänhoitajalle on toimitettava tieto palkkasaatavista määräpäivään mennessä. Saatavista on mahdollista saada vain niin sanottu jako-osuus. Sen suuruus riippuu jaettavissa olevista varoista.

Varaudu odotukseen

Yhdelle työnantajalle tehdystä työstä maksetaan palkkaturvana enintään 15 200 euroa. Ota huomioon, että palkkaturvan käsittely voi kestää useita kuukausia. Konkurssissa pesänhoitajan tekemä palkkaturvahakemus voidaan käsitellä tavallista nopeammin.

Pyydä apua

Palkkaturvaa haetaan lomakkeella, joita saa työ- ja elinkeinotoimistoista tai verkkopalveluista. Apua hakemuksen täyttämiseen saa viranomaisilta. Saatavien määrän laskemiseen voi pyytää apua ammattiliitosta.

Valtio perii omansa

Valtio perii palkkaturvana maksetut saatavat korkoineen työnantajalta tai konkurssipesältä. Perimättä jääneen erotuksen korvaa Työttömyysvakuutusrahasto, joka puolestaan kerää tähän tarvittavat varat työttömyysvakuutusmaksuina työnantajilta.

Asiantuntijana Tehyn lakimies Ilkka Wennberg.